VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE

Het College van B&W heeft 9 februari jl. de volgende wensen voor de vormgeving van de busbrug vastgesteld die eerder door een beoordelingscomité waren opgesteld.

  • De busbrug loopt volgens een vloeiende lijn en heeft een elan dat past binnen het stedelijk landschap;
  • Er is aandacht besteed aan het zicht op de brug vanuit de omgeving;
  • De verschillende onderdelen van de brug vormen een harmonieus geheel;
  • Reizigers in de bus hebben uitzicht op de omgeving: het spoor en de stad.

Het volledige, door het college van b&w vastgestelde overzicht met wensen en criteria is te vinden op www.zwolle.nl/spoorzone onder documenten en downloads.