VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE

De Spoorzone krijgt steeds meer smoel. De busbrug is inmiddels klaar en het busstation ligt nu aan de zuidzijde van het station. Voor het station wordt nu een nieuwe ondergrondse fietsenstalling aangelegd. Wilt u alles weten over de Spoorzone kijk dan regelmatig op www.zwolle.nl/spoorzone

  • De busbrug loopt volgens een vloeiende lijn en heeft een elan dat past binnen het stedelijk landschap;
  • Er is aandacht besteed aan het zicht op de brug vanuit de omgeving;
  • De verschillende onderdelen van de brug vormen een harmonieus geheel;
  • Reizigers in de bus hebben uitzicht op de omgeving: het spoor en de stad.