VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE

De sloop van het voormalig ziekenhuis de Wezenlanden is in volle gang. De projectontwikkelaar, Projectontwikkelaar Novaform ontwikkelt op het terrein een kleine nieuwe woonwijk bestaande uit 145 grondgebonden woningen en 85 appartementen naar een ontwerp van de architecten K. Mulleners en T. Mulleners. 

Recentelijk een is een nadere uitwerking van de eerste schetsplannen gepresenteerd. Het betreft een rij woningen aan het Wezenland, hoek Assendorperstraat.

 schets WezenlandenSloop ziekenhuissloop ziekenhuis 2