VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE

Vervolgfasen ontwikkeling Kraanbolwerk

Op 24 maart jl. hebben op verzoek van Projectontwikkelaar AM Zecc Architecten en Bedeaux De Brouwer Architecten hun uitwerkingen getoond voor de appartementen rond de locatie 'De Volharding' en voor het hoogste gebouw, 'De Koningin'. De aanwezigen, geïnteresseerden, enkele omwonenden, gemeenteraadsleden, ambtenaren en een vertegenwoordiger van de Vrienden hebben waardering uitgesproken voor de getoonde plannen.

De Vrienden waren in een eerder stadium op uitnodiging van AM betrokken bij de selectie van beide voornoemde architectenbureaus.

Het appartementengebouw 'De Stelling' op de kop van het Kraanbolwerk tegenover het Hopmanshuis wordt langzaam maar zeker 'uitgepakt'. Daarmee is het eerste gebouw van de heronwikkeling van het Kraanbolwerk een feit.

Het stedenbouwkundig plan van het Kraanbolwerk is door ontwikkelaar AM in overleg met de gemeente aangepast. Het appartementengebouw 'De Saillant', op de andere kop van het bolwerk aan de Friese Wal zijde zal niet gerealiseerd worden om meer ruimte in het gebied te scheppen.

Recentelijk is ook besloten de gespalkte gevel van 'De volharding' te slopen. Dat is jammer want die gevel is het enige dat herinnert aan het industriële verleden van het bolwerk. De kwaliteit van de gevel blijkt te zeer aangetast om deze in de nieuwbouw op te nemen. De betreffende gevel zal, gebruikmakend van zoveel mogelijk originele onderdelen herbouw worden.

Twee oud bestuurleden, Arnout Bouman en Jan van der Beek hebben de destijds opgestelde analyse en berekeningen uitgewerkt in een aparte notitie onder de titel "Zwols stadsschoon beschermd met economische analyse". 

impressie gevelbeeld woningen en Volharding Friese Wal Impressie straatje tussen Koningin en woningen impressie plein achter gevel Volhardingkopie schetsontwerp Koningin tussenstand Kraanbolwerk 1 Kraanbolwerk 2 Kraanbolwerk gevel Volharding