VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van de Stadskern Zwolle heeft de leden uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering die op dinsdag 7 september 2021 zal worden gehouden.

Op vrijdag 2 oktober as. opent het Erfgoedplatform Zwolle, voorzichtig, weer de deuren van Waanders in de Broeren voor een Verhaal over Zwolle. Dit keer over Zwolle in de jaren zestig, met als titel “De ontwakende driften van de Babyboomers”. Vijftig jaar terug in de tijd! De geest uit de fles!

De lezingencyclus "Verhalen over Zwolle" is vanwege de maatregelen rondom het Corona virus tot nader orde stopgezet. Waarschijnlijk worden de lezingen van maart en april naar het najaar verplaatst. Als er nieuwe data zijn vastgesteld dan zullen we dat melden.

Verhalen over Zwolle

Bestuurswisseling

Op de afgelopen jaarvergadering zijn drie nieuwe bestuursleden aangetreden. Het bestuur bestaat nu uit:

  • Raymond Salet (voorzitter)
  • Hansje van Douwen (secretaris)
  • Eelke de Jong (penningmeester)
  • Frank Witbraad (lid)
  • Peter Goudswaard (lid)

Rik Stuivenberg blijft adviseur van het bestuur. Tijdens de laatste jaarvergadering is, met algemene instemming van de aanwezige leden, Ronald van den Berg benoemd tot ere-lid van de vereniging.

De leden van de vereniging hebben de uitnodiging ontvangen van de jaarvergadering op 27 februari aanstaande om 20.00 uur in de Groote Societeit. In het jaarvergadering worden de jaren 2017 en 2018 besproken. Voorzitter Ronald van den Berg neemt na 10 jaar afscheid. Ook secretaris Elsbeth Goettsch verlaat het bestuur. Gelukkig zijn er 3 nieuwe kandidaten gevonden. Hansje van Douwen, Raymond Salet en Peter Goudswaard gaan aan de slag in het bestuur.

In het jaarverslag vindt u informatie over de laatste 2 jaren.

Graag tot ziens op de 27e.

Op woensdagavond 26 april 2017 (en niet op dinsdagavond!) om 20.00 uur is weer de jaarlijkse ledenvergadering. De leden hebben de uitnodiging toegezonden gekregen. De stukken die van belang zijn voor deze vergadering kunt u na 14 april hier vinden. U bent van harte welkom.

De vereniging met een bijzondere aandacht voor monumenten, verliest een monument uit haar midden. Pieter Lettinga 19 mei 2016 overleden.

Pieter is tientallen jaren lid van het bestuur geweest. In het vocabulaire van Pieter kwam het begrip 'rooster van aftreden' niet voor. In het bestuur leek hij er altijd geweest en hij leek ook niet van plan weg te gaan. Tot zijn ziekte en veel te vroege dood een streep trokken.

Afgezien van een korte interim periode is Pieter nooit voorzitter geworden maar altijd vice-voorzitter gebleven. Een voorzitterschap gaf alleen maar verplichtingen en conventies. Dat paste niet bij Pieter. Hij verkoos de rol van libero om wanneer hij dat nodig achtte de ontwikkelingen van een kruidig commentaar of een ingezonden brief te voorzien. Zo nodig een schot vanuit de heup.

Op 20 mei organiseert het Erfgoedplatform een lezing met als titel: Bouwen aan de nieuwe Grote Kerk.

Het Erfgoedplatform Zwolle is de overlegtafel waarin een aantal organisaties informatie uitwisselen en delen van hun activiteiten plannen en onderling afstemmen. Aan het platform nemen deel: Zwolse Historische Vereniging, Het Oversticht, Vereniging Vrienden van de Stadskern Zwolle, Stedelijk Museum Zwolle, Zwols Architectuur Podium, Monumentenzorg en Archeologie gemeente Zwolle, Waanders in de Broeren, Stichting Levende Stadsgeschiedenis, Stichting Stadsherstel Zwolle, Stichting Grote Kerk Zwolle.

Jan Cremers27.12.1928 - 21.11.2015
Op 21 november jl. overleed oud-voorzitter van de Vrienden van de Stadskern Jan Cremers.
Na zijn pensionering als directeur van ziekenhuis De Wezenlanden werd hij in 1990 voorzitter van de Vrienden. Hij drukte in de negentiger jaren een belangrijk stempel op de discussie over het behoud van de historische binnenstad en de nieuwbouwprojecten in de oude stadskern. Met zijn “schildersoog“ had hij een uitstekend gevoel voor wat al dan niet passend was in de historische stad.

nieuws 2016 boek onzichtbaar zwolleAchter de voorgevel van een monument is nog zoveel meer te ontdekken. OnZichtbaar Zwolle maakt in zestien bijdragen zichtbaar wat de afgelopen halve eeuw onzichtbaar is geweest. De nieuwste inzichten op het gebied van archeologie en bouwhistorie worden u gepresenteerd.

nieuws 2016 boek jan en arnoudtOnze oud bestuursleden Jan van der Beek en Arnoudt Bouwman hebben voor Zwolle een rekenmethode ontwikkeld waarmee de bedreiging van het aangezicht door te hoge gebouwen ook op financiële gronden is aan te pakken. Daarop berust immers in veel gevallen het doorslaggevende argument voor een bebouwing die in esthetisch en historisch opzicht te hoog is.

De ondernemers van het gebied rondom het Flevogebouw willen de horecamogelijkheden uitbreiden en hebben het bestuur gevraagd mee te denken. Wij hebben de volgende brief met suggestie (zie plaatje) verstuurd.

Zie de reactie in de Stentor van zaterdag 24 januari 2015.

Nieuwste artikel uit de Stentor van 27 januari 2015 over de reacties van bewoners in de Spoelstraat.

Het bestuur van de Vrienden heeft zich teruggetrokken uit het overleg over de nieuwbouw voor modeketen Zara aan de Spoelstraat. Onze argumenten vindt u in de brief.

Hier ziet u de artikel (in twee delen) in de Stentor van zaterdag 24 januari 2015 over Zara.

  • deel 1
  • deel 2

De Vrienden hebben met Waanders een kaartenactie gehouden om de bibliotheek in de binnenstad te behouden.

Zie het persbericht.