VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE

Het Erfgoedplatform Zwolle is de overlegtafel waarin een aantal organisaties informatie uitwisselen en delen van hun activiteiten plannen en onderling afstemmen. Aan het platform nemen deel: Zwolse Historische Vereniging, Het Oversticht, Vereniging Vrienden van de Stadskern Zwolle, Stedelijk Museum Zwolle, Zwols Architectuur Podium, Monumentenzorg en Archeologie gemeente Zwolle, Waanders in de Broeren, Stichting Levende Stadsgeschiedenis, Stichting Stadsherstel Zwolle, Stichting Grote Kerk Zwolle.