VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE

Zwolle, 31 maart 2014

Het bestuur van de Vrienden van de Stadskern Zwolle nodigt u van harte uit voor de jaarvergadering van 15 april 2014. De vergadering vindt plaats in Waanders in de Broeren en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staat de koffie/thee klaar. De leden ontvangen een dezer dagen de stukken thuis.

Uitnodiging
Verslag ALV 2013
Nieuwsbrief 1 2014
Henket, 28 april 2011