VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE

U bent als lid van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst van 18 februari aanstaande.

U treft hier de digitale versie van de uitnodiging.

Opgave graag via info@vriendenvandestadskernzwolle.nl.