VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE

Op 20 mei organiseert het Erfgoedplatform een lezing met als titel: Bouwen aan de nieuwe Grote Kerk.

De Grote Kerk is een karakteristiek monument in het centrum van Zwolle. Om dit ook in de toekomst te kunnen behouden zal de Grote Kerk een nieuwe betekenis krijgen. De Stichting Grote of Sint Michaelskerk omschrijft deze ambitie als volgt: 'De Grote Kerk als kloppend hart van de stad, waar spiritualiteit en cultuur hand in hand gaan.' Naast de religieuze invulling zullen er nieuwe projecten, evenementen, tentoonstellingen, concerten en lezingen gaan plaatsvinden. De kerk moet kortom weer echt van de stad worden!

De Sticthing en het Zwols Architectuur Podium (ZAP) willen met afwisselende lezingen aandacht geven aan de geschiedenis van de Grote Kerk, haar bouwkundige ontwikkeling maar ook haar 'plek' in de stedelijke omgeving toen en nu. We willen stil staan bij de bredere opgave van herbestemmen van kerkelijk erfgoed en specifiek de toekomst van de Nieuwe Grote Kerk in Zwolle met u erkennen.

Locatie lezing: Waanders In de Broeren
Aanmelden: www.waandersindebroeren.nl
Datum en tijd: 20 mei om 20.00 uur. Toegang gratis, consumpties voor eigen rekening.

De lezing wordt u aangeboden door het Erfgoedplatform Zwolle. Dit wordt gevormd door: Stedelijk Museum Zwolle, Historisch Centrum Overijssel, Waanders in de Broeren, Zwolse Historische Vereniging, Vereniging vrienden van de stadskern Zwolle, Zwols Architectuur Podium, Gemeente Zwolle (afdeling Archeologie en Monumentenzorg), Stichting Levende Stadsgeschiedenis Zwolle, Stichting Stadsherstel Zwolle, Stichting Grote Kerk Zwolle en Het Oversticht.

grote kerk erfgoedlezing