VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE

Bestuurswisseling

Op de afgelopen jaarvergadering zijn drie nieuwe bestuursleden aangetreden. Het bestuur bestaat nu uit:

  • Raymond Salet (voorzitter)
  • Hansje van Douwen (secretaris)
  • Eelke de Jong (penningmeester)
  • Frank Witbraad (lid)
  • Peter Goudswaard (lid)

Rik Stuivenberg blijft adviseur van het bestuur. Tijdens de laatste jaarvergadering is, met algemene instemming van de aanwezige leden, Ronald van den Berg benoemd tot ere-lid van de vereniging.