VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE

Bestuurswisseling

Op de afgelopen jaarvergadering zijn drie nieuwe bestuursleden aangetreden. Het bestuur bestaat nu uit:

Raymond Salet (voorzitter)

Hansje van Douwen (secretaris)

Eelke de Jong (penningmeester)

Frank Witbraad (lid)

Peter Goudswaard (lid)

 

Rik Stuivenberg blijft adviseur van het bestuur. Tijdens de laatste jaarvergadering is, met algemene instemming van de aanwezige leden, Ronald van den Berg benoemd tot ere-lid van de vereniging.