VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE

Vanavond vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats. U kunt hier de pdf downloaden.

Het jaarverslag 2014.

U bent als lid van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst van 18 februari aanstaande.

U treft hier de digitale versie van de uitnodiging.

Opgave graag via info@vriendenvandestadskernzwolle.nl.

De vrienden doen weer mee met de jaarlijkse lezingen cyclus van de Zwolse organisaties. Op 23 januari 2015 zijn wij aan de beurt in samenwerking met de gemeente Zwolle. Het onderwerp is de vinexwijk in zijn algemeen. De folder kunt u hier bekijken.

Zwolle, 31 maart 2014

Het bestuur van de Vrienden van de Stadskern Zwolle nodigt u van harte uit voor de jaarvergadering van 15 april 2014. De vergadering vindt plaats in Waanders in de Broeren en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staat de koffie/thee klaar. De leden ontvangen een dezer dagen de stukken thuis.

Uitnodiging
Verslag ALV 2013
Nieuwsbrief 1 2014
Henket, 28 april 2011