VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE

Jan Cremers27.12.1928 - 21.11.2015
Op 21 november jl. overleed oud-voorzitter van de Vrienden van de Stadskern Jan Cremers.
Na zijn pensionering als directeur van ziekenhuis De Wezenlanden werd hij in 1990 voorzitter van de Vrienden. Hij drukte in de negentiger jaren een belangrijk stempel op de discussie over het behoud van de historische binnenstad en de nieuwbouwprojecten in de oude stadskern. Met zijn “schildersoog“ had hij een uitstekend gevoel voor wat al dan niet passend was in de historische stad.

Jan Cremers was een beminnelijk mens, die tact paarde aan vasthoudendheid. Door zijn grote netwerk was hij als voorzitter effectief. Maar ook een teamspeler die een goed oog had voor de kwaliteiten van zijn mede bestuursleden en wist hoe daarvan gebruik te maken.

In zijn voorzitterschap speelden grote projecten in Zwolle waarop de Vrienden onder zijn leiding tastbare invloed op wisten uit te oefenen. De nieuwbouw voor de Rechtbank: de 'Doos van Daan' (het rechtbank ontwerp van architect Gunnar Daan) werd met succes bestreden. Het Maagjesbolwerk met het omstreden plan van Herzberg werd ingeruild voor het gerealiseerde ontwerp van Ruijssenaars. De herontwikkeling van het Eiland en het aandringen om de Italiaanse architect Natalini daarvoor te strikken. Het omstreden ontwerp voor de nieuwe schouwburg ingepast in een omvangrijk bouwvolume op het Noordereiland. En tot slot het aanvankelijk plan van de Provincie Overijssel om het Provinciehuis (van Duintjer) te slopen en te vervangen voor nieuwbouw.

Bij zijn afscheid in 2002 werd Jan Cremers erelid van de vereniging.

Geboren in Maastricht en onmiskenbaar zuiderling gebleven had hij Zwolle in zijn hart gesloten.