VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE

Op woensdagavond 26 april 2017 (en niet op dinsdagavond!) om 20.00 uur is weer de jaarlijkse ledenvergadering. De leden hebben de uitnodiging toegezonden gekregen. De stukken die van belang zijn voor deze vergadering kunt u na 14 april hier vinden. U bent van harte welkom.

 Jaarverslag 2016

 Jaarrekening 2016 en begroting 2017

Verslag jaarvergadering 2016