VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE

Van verschillende kanten zijn we benaderd over hoe we aankijken tegen de nieuwe plannen op de plek waar vroeger de V&D stond. In de Stentor werd vermeld dat we reeds met de ontwikkelaar en de gemeente hebben gesproken. Dat klopt. Wat overigens niet wil zeggen dat we blind meegaan in de huidige ontwikkelingen.

We hebben eerder tijdens een gemeenteraadscommissie gewijd aan de toekomst van deze belangrijke locatie gezegd, nu Hudsonsbay failliet is en het gigantische pand leegstaat, is er nu een gouden kans om de weeffout die daar in het stedelijk weefsel is gemaakt te herstellen. In stedenbouwkundige zin stelden we voor om het detonerende gebouw te slopen en de locatie in 2 straten op te delen. Hierdoor zal een beter gebruik van het gebied ontstaan.
Voorts is het belangrijk om een mix van functies terug te bouwen, in een schaal en korrel die teruggrijpt op de vroegere stadsbuurt. Uiteraard zal er een eigentijdse inbreng nodig zijn met aandacht voor klimaat en duurzaamheid en zal de dichtheid toenemen om tegemoet te komen aan de eisen van deze tijd.

Die kans is door een projectontwikkelaar en de gemeente met beide handen aangegrepen. Er liggen nu plannen waarbij het gebouw gesloopt wordt op de kelder na. Er komen als het ware drie gebouwen voor terug. De Bitterstraat gaat weer doorlopen naar het Vliegerhuysplein. De lelijke achterkant aan de Nieuwstraatkant verdwijnt en er komen gemengde functies voor terug.
Wat nieuw is, is dat een deel van de bouwplannen de hoogte in gaat. En wel tot een hoogte van circa 34 meter. Dat is veel minder hoog dan de toren van de Michaelskerk die daar vroeger stond. Die stak nog een meter boven de Peperbus uit! Die hoogte is dus zo gek nog niet. Waar we nog wel veel vraagtekens bij hebben is de uiteindelijke architectonische invulling. Van de eerste “artist impressions” die we gezien hebben worden we nog niet onmiddellijk warm. Vooral de horizontale gevelgeleding en het vele glas mag nog wel eens heroverwogen worden.
Het is belangrijk dat de architecten goed kijken naar wat het natuurlijke gevelritme in de omgeving is. Baksteen past ook goed als gevelbekleding en het torenelement dient wel een karakteristieke vorm te krijgen zodat het niet lijkt dat er gewoon een doos in de binnenstad gedropt is.

Kortom de ideeën voor het nieuwe grondplan zijn goed, het hoogte element past op die plek maar de architectonische vormgeving behoeft nog flink veel aandacht. We verwachten dat ook de gemeente en Het Oversticht (welstand) daar bovenop zitten. Wordt dus vervolgd en we houden het nauwlettend in de gaten.