VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE

Gedane zaken

In november vorig jaar nomineerde het bestuur van de Vrienden van de stadskern Zwolle zes projecten die in aanmerking komen voor de Pluim 2020*. Zwollenaren en leden konden via de website van de Vrienden hun stem uitbrengen op een van de projecten. Er zijn 461 geldige stemmen uitgebracht. De herontwikkeling van de voormalige watersportzaak en zeilmakerij aan de Buitenkant, de zogenaamde Schuttevaerpanden, is de winnaar met 175 geldige stemmen.

Recent boog de politiek zich over diverse bouwlocaties in de stad waaronder de omgeving van het station. De zogenaamde Spoorzone. Een complex gebied met verschillende eigendomsrechten. Eind september was er een wandeling onder deskundige leiding door het stationsgebied. Peter Goudswaard wandelde mee. Wethouder Ed Anker was één van de rondleiders. Deze gaf veel interessante informatie over de laatste al dan niet gedroomde ontwikkelingen.

 Op 26 augustus hebben de Vrienden een zienswijze ingediend inzake Mijn Zwolle van morgen 2030, een structuurvisie. Als u de onderstaande link opent dan kunt u kennis nemen van de zienswijze.

  structuurvisie.pdf

De sloop van Terborghstraat 13 heeft de gemeente doen beseffen dat er meer nodig is om waardevolle bouw- en cultuurhistorische waarden van Zwolle te beschermen. Daartoe heeft de gemeente nu een voorontwerp van een bestemmingsplan opgesteld. wij zijn samen met Bond Heemschut gevraagd om een reactie op het plan te geven en dat hebben we natuurlijk gedaan. Als u op onderstaande link klikt dan ziet u onze reactie.

parapluplan_reactie_Heemschut_en_Vrienden_Stadskern_Zwolle.pdf

In november vorig jaar nomineerde het bestuur van de Vrienden van de stadskern Zwolle zes projecten die in aanmerking komen voor de Pluim 2019*. Zwollenaren en leden konden via de website van de Vrienden hun stem uitbrengen op een van de projecten. In totaal zijn er 647 stemmen uitgebracht waarvan 149 ongeldige stemmen (stem niet via link bevestigd). De verbouwing van de watertoren aan de Turfmarkt tot woongebouw was de favoriet. Met 214 stemmen had de watertoren een ruime voorsprong op nummer twee, de nieuwbouwwijk aan het Wezenland (123 stemmen). Daarna volgden de Theodora-kapel (49), de verbouwing van de Grote Kerk tot Academiehuis (46), het paviljoen in het park Wezenlanden (35) en de nieuwbouw aan het Gasthuisplein (31).

 

Op vrijdag 15 november bij Waanders in de Broeren heeft oud voorzitter Ronald van den Berg samen met bouwhistoricus Daan Wennips iets verteld over het “mannen(bol)werk” aan de Koestraat 8. 

Wij hebben een zienswijze ingediend bij de Gemeente over de voorgenomen sloop van Terborchstraat 13. Hieronder de tekst van de zienswijze. Naar aanleiding van deze actie hebben wij een kort overleg gehad met monumentenzorg van de gemeente. Daar bleek dat een en ander een gelopen race is. Wij betreuren dat.

De vrienden zijn bezorgd over de ontwikkelingen bij de Muzerie en heeft burgemeester en wethouders een brief gestuurd.

De vrienden hebben bijgaande brief aan burgemeester en wethouders gestuurd naar aanleiding van de plannen voor windmolens op de Voorsterpoort.

nieuws 2016 boek onzichtbaar zwolleAchter de voorgevel van een monument is nog zoveel meer te ontdekken. OnZichtbaar Zwolle maakt in zestien bijdragen zichtbaar wat de afgelopen halve eeuw onzichtbaar is geweest. De nieuwste inzichten op het gebied van archeologie en bouwhistorie worden u gepresenteerd.

nieuws 2016 boek jan en arnoudtOnze oud bestuursleden Jan van der Beek en Arnoudt Bouwman hebben voor Zwolle een rekenmethode ontwikkeld waarmee de bedreiging van het aangezicht door te hoge gebouwen ook op financiële gronden is aan te pakken. Daarop berust immers in veel gevallen het doorslaggevende argument voor een bebouwing die in esthetisch en historisch opzicht te hoog is.

De herinrichting van een deel van het Nijkerkenbolwerk (westelijk van theater 'De Spiegel') is nagenoeg gereed. Het bestuur van de Vrienden heeft aan de vooravond van de herinrichting het volgende aan het College van B&W kenbaar gemaakt.

De sloop van het voormalig ziekenhuis de Wezenlanden is al lang voltooid. De projectontwikkelaar, Projectontwikkelaar Novaform ontwikkelt op het terrein een kleine nieuwe woonwijk bestaande uit 145 grondgebonden woningen en 85 appartementen naar een ontwerp van de architecten K. Mulleners en T. Mulleners. Dit project is op een haar na afgerond en mag als een fraaie toevoeging aan de stadskern van Zwolle gezien worden.

Op uitnodiging van de ontwikkelaar hebben de Vrienden commentaar geleverd op het bouwplan voor het warenhuis in het bibliotheekpand. De Vrienden zijn niet gelukkig met de met de maat en vormgeving van het pand aan de Spoelstraat.

Op verzoek van de projectontwikkelaar hebben de Vrienden commentaar geleverd op de plannen voor de Hof van Thorbecke, een klein ontwikkelingsproject direct grenzend aan het Kraanbolwerk.