VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE

Afgeronde projecten

Sedert medio vorig jaar staat op het vergrote Rodentorenplein een nieuw gebouwtje, de Havenmeestervoorziening. Dat gebouwtje biedt onderdak aan een kantoor van de haven- en markmeester, de sanitaire voorzieningen voor de jachthaven aan het Maagjesbolwerk, elektriciteitsvoorzieningen voor evenementen op het plein en een geurfilterinstallatie voor de overkluisde Grote Aa. Een ingewikkeld programma van eisen.

De betekenis van de status Beschermd Stadgezicht wordt door velen overschat. Strikt genomen worden in gebieden die als zodanig zijn aangewezen alleen de verkaveling en het stratenpatroon beschermd. Niet de opstallen voor zover het geen Rijks- of gemeentelijke monumenten betreft.