VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE

Sedert medio vorig jaar staat op het vergrote Rodentorenplein een nieuw gebouwtje, de Havenmeestervoorziening. Dat gebouwtje biedt onderdak aan een kantoor van de haven- en markmeester, de sanitaire voorzieningen voor de jachthaven aan het Maagjesbolwerk, elektriciteitsvoorzieningen voor evenementen op het plein en een geurfilterinstallatie voor de overkluisde Grote Aa. Een ingewikkeld programma van eisen.

Een vertegenwoordiging van de Vrienden heeft deelgenomen aan de selectie van het ontwerp.

Nu het er staat lijkt Zwolle verdeeld in twee kampen. Het ene kamp is van mening dat het een markant gebouwtje is dat fraai op de kade staat. Het andere kamp is van mening dat ze zelden zo iets lelijks hebben gezien en dan juist op die plek.

Havenmeestervoorziening 1Havenmeestervoorziening 2