VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE

Op verzoek van de projectontwikkelaar hebben de Vrienden commentaar geleverd op de plannen voor de Hof van Thorbecke, een klein ontwikkelingsproject direct grenzend aan het Kraanbolwerk.

 123