VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE

nieuws 2016 boek jan en arnoudtOnze oud bestuursleden Jan van der Beek en Arnoudt Bouwman hebben voor Zwolle een rekenmethode ontwikkeld waarmee de bedreiging van het aangezicht door te hoge gebouwen ook op financiële gronden is aan te pakken. Daarop berust immers in veel gevallen het doorslaggevende argument voor een bebouwing die in esthetisch en historisch opzicht te hoog is.

De kern van de methode is dat zij het projectrendement stelt tegenover het stedenbouwkundige effect van de voorgestelde bouwhoogte op het stadsgezicht. Anders gezegd: zij beantwoordt de vraag wat een bouwlaag meer of minder scheelt in de opbrengst voor de ontwikkelaar.

Wij hebben als bestuursleden van de Vereniging Vrienden van de Stadskern Zwolle deze methode ontwikkeld, parallel met de ontwikkeling van het plan voor een nieuwe woonwijk van honderdvijftig woningen binnen de stadsgrachten van Zwolle tussen 2004 en 2011: het Kraanbolwerk. De methode is een toepassing van de dynamische markttheorie en maakt in beginsel gebruik van openbare gegevens. Voor de elkaar opvolgende plannen hebben wij de berekening opnieuw gemaakt en gepubliceerd, en voorgelegd aan het gemeentebestuur.

Onze rendementscijfers veroorzaakten twijfel bij het gemeentebestuur en de Raad in de discussie over de noodzaak van de voorgestelde bouwhoogte. Aanleiding daartoe was de voor het publiek niet‑controleerbare verklaring van de wethouder dat de projectontwikkelaar zou afhaken als het aantal bouwlagen zou worden verlaagd. In 2011 besloot de Raad om de toegestane hoogte met twee bouwlagen te verminderen. De uitvoering van het project is eind 2014 begonnen.

Aangezien deze aanpak volgens ons ook in andere steden met een historische binnenstad en in waardevolle landschappen toepasbaar is, hebben wij de hoofdzaken van deze methode beschreven. De onderstaande/bijgevoegde omslag, inhoud en inleiding kunnen u een indruk van de publicatie geven. Zolang de voorraad strekt is het boekje te verkrijgen bij Waanders in de Broeren te Zwolle.