VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE

De betekenis van de status Beschermd Stadgezicht wordt door velen overschat. Strikt genomen worden in gebieden die als zodanig zijn aangewezen alleen de verkaveling en het stratenpatroon beschermd. Niet de opstallen voor zover het geen Rijks- of gemeentelijke monumenten betreft.

De door de Vrienden betreurde sloop van een 19e eeuws woonhuis (geen monument, wel een beeldbepalend huis) en de bouw van een nieuwe woning aan het Ter Pelkwijkpark kon op basis van de huidige regelgeving niet voorkomen worden.

Het bestuur van de Vrienden dringt er bij het College van B&W op aan regelingen te treffen die tot een effectiever bescherming van het stadsgezicht leiden.

Ter Pelkwijkpark 1Ter Pelkwijkpark 2