VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE

Wij hebben een zienswijze ingediend bij de Gemeente over de voorgenomen sloop van Terborchstraat 13. Hieronder de tekst van de zienswijze. Naar aanleiding van deze actie hebben wij een kort overleg gehad met monumentenzorg van de gemeente. Daar bleek dat een en ander een gelopen race is. Wij betreuren dat.

Zienswijze: "De vrienden van de stadskern Zwolle zijn tegen een volledige sloop van het pand Terborghstraat 13 ten behoeve van de oprichting van een woonzorggebouw. (zaaknummer: Z2019-00011476). Derhalve vragen zij U om de omgevingsvergunning niet te verlenen. De hoofdreden is dat de " LIJST MET CULTUURHISTORISCH WAARDEVOLLE BEBOUWING EN STRUCTUREN" van de gemeente Zwolle het pand als volgt omschrijft: “Later geheel overgeverfde dubbele villa uit het laatste kwart van de 19de eeuw. Van architectuurhistorisch belang door het merkwaardige type en de verzorgde, gave geveldetaillering. Als onderdeel van het ensemble grote historische villa’s aan de Stationsweg en de Terborchstraat heeft dit symmetrisch opgezette bouwwerk hoge stedenbouwkundige waarde. De Vrienden adviseren om het bestaande voorhuis en de voorgevel niet af te breken maar te renoveren en van een nieuw achterhuis te voorzien. Dit ondanks het voornemen om bij herbouw de voorgevel in oude stijl weer op te bouwen. Er gaat altijd iets van het verhaal van het pand en de plek verloren bij sloop en herbouw. Zie bijvoorbeeld de Friese wal waar met het pand De Volharding iets vergelijkbaars is gebeurd. Daar komt bij dat hergebruik en combinaties van oud en nieuw over het algemeen meer architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit oplevert."