VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE

Vrijdag 8 oktober wordt de lezingen reeks "Verhalen over Zwolle" weer herstart in Waanders in de Broeren. Onderwerp is 25 jaar buurtbemiddeling in Zwolle. Frank Inklaar, docent Open Universiteit, zal zijn licht laten schijnen over het reilen en zeilen van de buurtbemiddeling. Hoe loste men vroeger burenruzies op en hoe voorkom je nu heibel in de buurt. Zwolle was de eerste stad met zo'n voorziening.

  • Inloop vanaf half acht
  • Aanvang acht uur
  • Sluiting circa tien uur

Aanmelden per email aub:       www.waandersindebroeren.nl/podium-en-exposities

 

 

De aanmeldingen worden bijgehouden, er mogen cc. 100 gasten in de zaal. Na aanmelding krijgt u bericht.
De coronavoorschriften van het kabinet worden gehanteerd. Coronavaccinatiebewijs of bewijs van corona gehad of recent testbewijs is nodig voor toegang.
De toegang is gratis. Wel kunt u bij de uitgang een vrijwillige donatie doen om de onkosten te helpen verlagen. Consumpties voor uw eigen rekening.