VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE
Actueel | 14 september 2023
Verhalen over Zwolle: kunst voor klant en passant

Vrijdag 13 oktober organiseert het Erfgoedplatform Zwolle een nieuwe bijeenkomst in de serie “Verhalen over Zwolle”: over muurreclames en graffiti. Reclameboodschappen geschilderd op muren van winkels waren ooit de beste manier om de aandacht van een klant op winkels en hun producten te vestigen. Er bestaan nog muurreclames die weer zichtbaar gemaakt zijn of worden...

Muurreclames...

De geschilderde muurreclames verdwenen. Weggepoetst of overgeschilderd ten behoeve van andere bedrijven en nieuwe vormen van reclame. Op nieuwe puien, want vaak waren die oorspronkelijke winkels toch al verdwenen. Het draait om die verhalen over wáár en wélke winkels er in Zwolle waren. Misschien herkent u ze nog!

Evert Jan Entzinger van Herstel Historische Muurreclames Zwolle vertelt over zijn speurtocht naar bijna verdwenen muurreclames: opsporen, krabben en met studenten schilderen. Zo herleven steeds meer stukjes Zwolse geschiedenis.

... en graffiti

Stefan Alberts, Zwolse graffiti-artiest en -archivaris, vertelt over hoe graffiti ontstond in achterbuurten van New York, over de opkomst ervan in Zwolle en de overgang van traditionele graffiti naar de hedendaagse populaire streetart.
Ook in onze stad ontwikkelde deze “subcultuur” zich tot kunst voor de passant. Steeds meer in opdracht gemaakt. Zijn beeldenarchief bevat kunstwerken op Zwolse gebouwen en locaties, een feest der herkenning.

Gegevens

Het Erfgoedplatform Zwolle biedt u dit Verhaal over Zwolle weer aan. Aangesloten organisaties: Zwolse Historische Vereniging, Het Oversticht, Vrienden van de Stadskern Zwolle, Zwols Architectuur Podium, Van der Velde in de Broeren, St. Het Vrouwenhuis Zwolle, Academiehuis de Grote Kerk Zwolle, ANNO stadsmuseum Zwolle, St. Emmanuelshuizen Zwolle, St. Vrienden v.d. Zwolse Basiliek, Collectie Overijssel.