VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE

Uitgereikt aan het gemeentebestuur van Zwolle, als opdrachtgever van de renovatie en uitbreiding van het voormalige Sophia ziekenhuis aan de Rhijnvis Feithlaan. Aan wethouder, drs. H.C. Witbraad, is de bijbehorende oorkonde uitgereikt.Er is op een voortreffelijke wijze samengewerkt tussen de gemeente, de directie van de Christelijke Academie voor Beeldende Kunst om niet alleen het beeldbepalende voormalige ziekenhuis voor verval en uiteindelijke sloop te behoeden, maar er ook een eigentijdse vleugel bij aan te sluiten, die niet alleen bij het gebouw past, maar zich ook goed in de negentiende eeuwse omgeving voegt. Eén van Nederlands meest toonaangevende architecten heeft het ontwerp geleverd, Henket en Partners uit Vught, met als uitvoerende architect, Hanneke Bierman.

Vanwege de visie van het Zwolse stadsbestuur en de omvangrijke financiële impuls die daarmee gepaard diende te gaan, blijkt het voortbestaan van het cultuurhistorisch zo belangrijke ziekenhuis nu gegarandeerd te zijn en is de overstap van de Kunstacademie vanuit Kampen goed verlopen. Het gemeentebestuur moge hiermee gecomplimenteerd worden. Behalve het belangrijke educatieve aspect voor Zwolle is hier vanuit onze optiek een belangrijke verbinding tussen historische en hedendaagse architectuur gerealiseerd. Een recente periode architectuurgeschiedenis is voor het nageslacht zichtbaar gemaakt.