VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE

Het bestuur van de Vrienden van de Stadskern Zwolle heeft op de Algemene Ledenvergadering van 15 april 2014 de Pluim 2013 uitgereikt aan Wim Waanders, 'voor het voorbeeldige hergebruik van de Broerenkerk.'

Nederland staat vol monumenten. Vele daarvan hebben vaak al jaren geleden hun oorspronkelijke functie verloren. De kleinere monumenten vinden als regel een tweede of derde leven als woning. Voor grote monumenten als kerken en fabriekscomplexen is het combineren van behoud (en restauratie) en het vinden van een nieuwe functie veel gecompliceerder. Zonder nieuwe functie heeft het behoud geen duurzaam perspectief.

'Waanders in de Broeren' is een schitterend voorbeeld hoe een monumentaal gebouw in oude luister kan worden hersteld met daarin een geheel nieuwe functie. Zwolle kan en mag er trots op zijn.

pluim 2013 Waanders