VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE

Lopende projecten

De vrienden zijn bezorgd over de ontwikkelingen bij de Muzerie en heeft burgemeester en wethouders een brief gestuurd.

De vrienden hebben bijgaande brief aan burgemeester en wethouders gestuurd naar aanleiding van de plannen voor windmolens op de Voorsterpoort.

De herinrichting van een deel van het Nijkerkenbolwerk (westelijk van theater 'De Spiegel') is nagenoeg gereed. Het bestuur van de Vrienden heeft aan de vooravond van de herinrichting het volgende aan het College van B&W kenbaar gemaakt.

De sloop van het voormalig ziekenhuis de Wezenlanden is in volle gang. De projectontwikkelaar, Projectontwikkelaar Novaform ontwikkelt op het terrein een kleine nieuwe woonwijk bestaande uit 145 grondgebonden woningen en 85 appartementen naar een ontwerp van de architecten K. Mulleners en T. Mulleners. 

Op uitnodiging van de ontwikkelaar hebben de Vrienden commentaar geleverd op het bouwplan voor het warenhuis in het bibliotheekpand. De Vrienden zijn niet gelukkig met de met de maat en vormgeving van het pand aan de Spoelstraat.

Op verzoek van de projectontwikkelaar hebben de Vrienden commentaar geleverd op de plannen voor de Hof van Thorbecke, een klein ontwikkelingsproject direct grenzend aan het Kraanbolwerk.

Het College van B&W heeft 9 februari jl. de volgende wensen voor de vormgeving van de busbrug vastgesteld die eerder door een beoordelingscomité waren opgesteld.

De Vrienden zetten zich in voor het behoud van dit Rijksmonument aan de Valkenbergweg in Herfte dat bedreigd wordt door de modernisering van de spoorlijnen naar Emmen en Meppel.

In de laatste versie van de plannen lijkt de boerderij gespaard te kunnen worden.

De grote en monumentale kerk in het hart van de stad vervult een te bescheiden functie in de samenleving. Dat kan en moet prominenter worden vinden velen. een masterplan moet uitkomst bieden.

Na jaren van resultaatloze pleidooien en procedures voor het behoud van een aantal panden aan de Melkmarkt (de Van Straatenbank en de Tijlpanden) neemt de geschiedenis een onverwachte wending: de realisering van een groot warenhuis.

Vervolgfasen ontwikkeling Kraanbolwerk

Op 24 maart jl. hebben op verzoek van Projectontwikkelaar AM Zecc Architecten en Bedeaux De Brouwer Architecten hun uitwerkingen getoond voor de appartementen rond de locatie 'De Volharding' en voor het hoogste gebouw, 'De Koningin'. De aanwezigen, geïnteresseerden, enkele omwonenden, gemeenteraadsleden, ambtenaren en een vertegenwoordiger van de Vrienden hebben waardering uitgesproken voor de getoonde plannen.