VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE

Pluim verkiezing 2019

Jaarlijks wordt een “Pluim” uitgereikt aan een organisatie, persoon of een opdrachtgever die door verantwoorde bouw, verbouwing of restauratie een bijdrage levert aan het behoud van het unieke historische karakter van Zwolle. Er zijn zes projecten genomineerd. U kunt uw stem uitbrengen op één van de genomineerden. Het project met de meeste stemmen wint.

Renovatie Watertoren

De toren stamt uit 1892 en is recent verbouwd tot een complex met huurappartementen. De renovatie is van cultuur-historisch belang omdat door het handhaven van de watertoren een “landmark” gebouw is ontstaan dat iets vertelt over hoe vroeger waterdruk werd gerealiseerd en waar nu dus wordt gewoond. Het had een sociale functie en heeft dat nu dus weer. De combinatie van oud en modern maakt het gebouw ook architectonisch aantrekkelijk.

Academiehuis / Herbestemming Grote Kerk

De kerk heeft van oudsher een enorm historisch en cultureel belang. Nu de kerkelijke functie niet langer haalbaar is geeft men er een culturele bestemming aan. De herinrichting en het weer in ere herstellen van het (toegang) portaal aan het grote kerkplein zijn van toegevoegde waarde voor het gebouw zelf maar ook voor het stedelijk weefsel omdat er een pad ontstaat van het Grote Kerkplein naar de Grote Markt.

Theodorakapel

Kapel uit 1904 ooit behorend bij een klooster dat gerund werd door zusters “onder de bogen”. Nu weer zichtbaar gemaakt en gerestaureerd en aangevuld met nieuwbouw in de stijl van de kapel en het voormalige klooster en met verbouw van het oude bejaardenhuis.  De nieuw- en verbouw is sociale woningbouw, koopappartementen en aanleunwoningen. De kapel heeft een sociale functie gekregen en kan worden afgehuurd voor culturele activiteiten. Dit object is dus van historisch en cultureel belang. Heeft een sociaal aspect en verbetert het stedelijk weefsel op lokaal niveau.

Woonwijk Wezenland

Voormalig terrein ziekenhuis De Weezenlanden. De ontwikkeling van deze locatie heeft een grote impact op stedenbouwkundig niveau. De architectuur heeft alles in zich om later “monumentwaardig” te worden. Met dit wijkje wordt Assendorp naadloos bij de binnenstad gevoegd. Ook het Dominicanenklooster komt nu weer beter tot zijn recht. Door mengvormen van (dure)koop tot huur ook van belang qua sociale aspecten.

Horeca paviljoen park de Weezenlanden

Modern en een robuust industrieel vormgegeven gebouw dat een verrijking is voor de recreatieve functie van het park de Weezenlanden. Het past goed bij het iets verderop gelegen monumentale Provinciehuis. Het park de Weezenlanden behoort, net als park Eekhout, wat de Vrienden betreft, tot de stadskern van Zwolle.

Appartementen Gasthuisplein

Dit wooncomplex is gebouwd op de fundamenten van de voormalige bioscoop De Kroon. De rooilijn van de gevelwand aan het Gasthuisplein voegt zich weer naar de verdwenen loop van de grote AA, die daar ooit eeuwenlang stroomde. Een wond in het stedelijk weefsel is op een evenwichtige manier hersteld. De architectuur is modern maar de gevelgeleding echoot het ritme van de omringende historische bebouwing. Mooi detail aan de Wolververstraat is dat de daar gerealiseerde appartementen met houten omhulling, herinneren aan de aluminium doos die daar ooit uitstak en waar een van de bioscoopzalen in was gevestigd.