VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE
01 mei 2024

Er zijn plannen voor een hotel in een kantoor aan de Bloemendalstraat in combinatie met nieuwbouw van appartementen in het Krommejak. De Vrienden zijn alvast wezen kijken.

01 april 2024

Enkele bestuursleden zijn met stadsbouwmeester Sjoerd Feenstra door de stad gefietst, vanuit de Spoorzone via de Veerallee en Nieuwe Veemarkt, Kamperpoort en Katwolderplein naar het Roelenkwartier.

22 maart 2024

Na twee gesprekken over het te vernieuwen plein lijkt er zicht op de definitieve keuze. Voorzitter Peter Kamphuis en Peter Goudswaard werden voorafgaand aan de openbare presentatie ontvangen op het stadhuis. Dit waren onze bevindingen.

09 januari 2024

Ook in 2024 organiseert het erfgoedplatform weer een aantal interessante lezingen over de geschiedenis en het culturele erfgoed van Zwolle. In de pdf Verhalen-over-Zwolle-2024 vindt u het volledige programma.

25 november 2023

Op 16 november jl. werd de aftrap gegeven voor de ontwikkeling van het Roelenkwartier. Dat betreft het gebied begrensd door Zwartewater, A28 en de woonwijk Dieze-west. De buurt kon via mondelinge introducties van de gemeente en stedenbouwkundige Urban Innovator kennis nemen van de bedoelingen die men met dit gebied heeft.

27 augustus 2023

De gemeente heeft de Vrienden deze zomer uitgenodigd mee te denken over de herinrichting van het Grote Kerkplein. In een bespreking met projectleider Tim van Muijden hebben we negen ideeën meegegeven.

VVSZ nieuwsbrief

Leden ontvangen enkele keren per jaar een nieuwsbrief in de brievenbus. Onze nieuwsbrieven zijn ook online in te zien:

Alle nieuwsbrieven

Erfgoedplatform Zwolle

Erfgoedplatform Zwolle is de overlegtafel waarin een aantal organisaties informatie uitwisselt en gezamenlijke activiteiten ontwikkelt.