VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE

Wat speelt er in de stad

Recent boog de politiek zich over diverse bouwlocaties in de stad waaronder de omgeving van het station. De zogenaamde Spoorzone. Een complex gebied met verschillende eigendomsrechten. Eind september was er een wandeling onder deskundige leiding door het stationsgebied. Peter Goudswaard wandelde mee. Wethouder Ed Anker was één van de rondleiders. Deze gaf veel interessante informatie over de laatste al dan niet gedroomde ontwikkelingen. Bijvoorbeeld hoe het Lubeckplein nog meer met groen kan worden aangekleed. Dat op de tijdelijke P&R in de toekomst woningbouw is gepland. Dat in de oude fabrieksgebouwen nu het hyper moderne Perron 038 zit. Een plek voor innovatie en onderwijs. De nieuwe passerelle die is gepland vanaf het stationsplein richting Perron 038 om zo vooral een betere verbinding met de Hogeschool Windesheim te creëren. Die verbinding moet uiteindelijk leiden tot het gedroomde Engelenpad. Een looproute vanaf de Grote Markt naar de IJssel waar dan ook weer een beeld van een engel zou moeten verrijzen. Zo zou je over een flink aantal jaren een mooie wandeltocht kunnen maken vanuit het centrum naar de IJssel. Het zijn boeiende vergezichten, maar nog geen concrete plannen. De moeilijkheid is dat de grond geen eigendom van de gemeente is. De wethouder gaf aan dat het verwerven van de grond door de gemeente een optie kan zijn, maar zo ver is het nog niet. De bouw van de passerelle zou een eerste stap kunnen zijn. In dit licht wordt ook gekeken of de passerelle ook door fietsers gebruikt kan worden. Of de wandelverbinding met de IJssel zo reëel is moet ook worden betwijfeld omdat de afstand aanzienlijk is en er alternatieven bestaan, zoals via het Engelse werk en via het Schellerpad en de Schellerbergweg. Toch is het idee om via markante nieuwbouw een zichtroute toe te voegen die gaat van Hanzeland over de IJsselallee door de campus naar het logischerwijze parkachtig te ontwikkelen landgoed Schellerberg heel aantrekkelijk. En deze verbinding sluit ook aan op de historie toen de bewoner van landhuis Schellerberg per koets in rechte lijn in de Grote of Sint Michaelskerk ter kerke kon gaan.

De Vrienden van de Stadskern pleiten voor grote terughoudendheid bij vergunning verlening voor tijdelijke terrasoverkappingen in de Zwolse binnenstad. Vooral de Grote Markt is kwetsbaar maar dat geldt eveneens voor Gasthuisplein, Rode Torenplein, Nieuwe Markt en het Grote Kerkplein. De ervaring leert dat niets zo permanent is als tijdelijke vergunningen. Daarnaast als je de ene horeca ondernemer toestaat om een semi permanente schuur voor zijn deur te zetten waarom dan niet elke horeca ondernemer? De binnenstad wordt daarmee primair het gebied van en voor de horeca. Eigenlijk dreigt Zwolle een permanent Sassendonk te worden. Het zou goed zijn als de Gemeente bij het ontwikkelen van grootschalige gesloten overkappingen voor de terrassen op de openbare weg eerst goed kijkt naar de uitstraling en leefbaarheid van de hele stadskern. Juist de zichtbare afwisseling op kleine schaal van winkels, wonen, én horeca bepalen de charme van de Zwolse binnenstad. Dat beeld is in de binnenstedelijke ontwikkelingen tot nog toe ook steeds de leidraad geweest voor nieuwe initiatieven. We begrijpen dat de horecaondernemers het in deze corona tijden moeilijk hebben, maar wie niet? Met het omtoveren van de Zwolse binnenstad tot één groot overdekt café ook in de openbare ruimte, helpt men misschien de Zwolse horecaondernemers en de kroegtijgers de winter door maar de (be)leefbaarheid van de binnenstad betaalt de rekening.

 Op 26 augustus hebben de Vrienden een zienswijze ingediend inzake Mijn Zwolle van morgen 2030, een structuurvisie. Als u de onderstaande link opent dan kunt u kennis nemen van de zienswijze.

  structuurvisie.pdf

De sloop van Terborghstraat 13 heeft de gemeente doen beseffen dat er meer nodig is om waardevolle bouw- en cultuurhistorische waarden van Zwolle te beschermen. Daartoe heeft de gemeente nu een voorontwerp van een bestemmingsplan opgesteld. wij zijn samen met Bond Heemschut gevraagd om een reactie op het plan te geven en dat hebben we natuurlijk gedaan. Als u op onderstaande link klikt dan ziet u onze reactie.

parapluplan_reactie_Heemschut_en_Vrienden_Stadskern_Zwolle.pdf

In november vorig jaar nomineerde het bestuur van de Vrienden van de stadskern Zwolle zes projecten die in aanmerking komen voor de Pluim 2019*. Zwollenaren en leden konden via de website van de Vrienden hun stem uitbrengen op een van de projecten. In totaal zijn er 647 stemmen uitgebracht waarvan 149 ongeldige stemmen (stem niet via link bevestigd). De verbouwing van de watertoren aan de Turfmarkt tot woongebouw was de favoriet. Met 214 stemmen had de watertoren een ruime voorsprong op nummer twee, de nieuwbouwwijk aan het Wezenland (123 stemmen). Daarna volgden de Theodora-kapel (49), de verbouwing van de Grote Kerk tot Academiehuis (46), het paviljoen in het park Wezenlanden (35) en de nieuwbouw aan het Gasthuisplein (31).

Wij hebben een zienswijze ingediend bij de Gemeente over de voorgenomen sloop van Terborchstraat 13. Hieronder de tekst van de zienswijze. Naar aanleiding van deze actie hebben wij een kort overleg gehad met monumentenzorg van de gemeente. Daar bleek dat een en ander een gelopen race is. Wij betreuren dat.

De Spoorzone krijgt steeds meer smoel. De busbrug is inmiddels klaar en het busstation ligt nu aan de zuidzijde van het station. Voor het station wordt nu een nieuwe ondergrondse fietsenstalling aangelegd. Wilt u alles weten over de Spoorzone kijk dan regelmatig op www.zwolle.nl/spoorzone

Vervolgfasen ontwikkeling Kraanbolwerk

Op 24 maart jl. hebben op verzoek van Projectontwikkelaar AM Zecc Architecten en Bedeaux De Brouwer Architecten hun uitwerkingen getoond voor de appartementen rond de locatie 'De Volharding' en voor het hoogste gebouw, 'De Koningin'. De aanwezigen, geïnteresseerden, enkele omwonenden, gemeenteraadsleden, ambtenaren en een vertegenwoordiger van de Vrienden hebben waardering uitgesproken voor de getoonde plannen.