VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE
Pluim 2023 voor renovatie voormalig Provinciehuis Diezerstraat
22 februari 2024

Onze voorzitter, Peter Kamphuis, heeft de Pluim 2023 uitgereikt aan 19hetatelier architecten, de gemeente Zwolle, Grand Café Staatsman en hotel Staatsman/hostel Het Archief voor het initiatief, ontwerp en het realiseren van de transformatie van het voormalige provinciehuis aan de Diezerstaat. Daarbij zijn de monumentale waarden en uitstraling van het historische in- en exterieur goed behouden. Dit project is met geruime meerderheid (41% van de stemmen) gekozen door de honderden deelnemers aan de verkiezing voor de Pluim 2023.

Verhalen over Zwolle 2024
09 januari 2024

Ook in 2024 organiseert het erfgoedplatform weer een aantal interessante lezingen over de geschiedenis en het culturele erfgoed van Zwolle. De Erfgoedavonden worden georganiseerd door de Zwolse Historische Vereniging, het Zwols Architectuur Podium, Erfgoed gemeente Zwolle, Van der Velde in de Broeren, het Academiehuis, Stichting Allemaal Zwolle, St. Emmanuelshuizen, museum ANNO, St. Exploitatie Sassenpoort, Collectie Overijssel, St. het Vrouwenhuis en de Vrienden van de Stadskern. In de pdf Verhalen-over-Zwolle-2024 vindt u het volledige programma.

Ontwikkeling Roelenkwartier
25 november 2023

Op 16 november jl. werd de aftrap gegeven voor de ontwikkeling van het Roelenkwartier. Dat betreft het gebied begrensd door Zwartewater, A28 en de woonwijk Dieze-west. De buurt kon via mondelinge introducties van de gemeente en stedenbouwkundige Urban Innovator kennis nemen van de bedoelingen die men met dit gebied heeft. Er is nog geen plan, maar er kan na groen licht van de gemeenteraad gewerkt worden aan een ruimtelijk en economisch model voor het gebied.

Onze ideeën voor de herinrichting van het Grote Kerkplein
27 augustus 2023

De gemeente heeft de Vrienden deze zomer uitgenodigd mee te denken over de herinrichting van het Grote Kerkplein. In een bespreking met projectleider Tim van Muijden hebben we negen ideeën meegegeven.

Meedenken over de route van Stadshart tot IJssel
19 juli 2023

Tijdens het spoorzonecafé van 12 juli jl. riep wethouder Gerdien Rots belangstellenden op om mee te denken over een aantrekkelijke route van de Grote Markt via de nieuwe voetgangersbrug over het spoor naar de IJsselzone - en vice versa. Het idee is om voorlopig eerst tot aan de campus van Hogeschool Windesheim een verbinding van het oude naar een nieuw 'stadshart' te markeren.

Gebiedsvisie Noorderkwartier
16 juli 2023

Op 4 juli was er een inloopbijeenkomst over de gebiedsvisie van het Noorderkwartier. Dat is het gebied van de parkeergarage Noordereiland en de strook aan de overkant van de gracht, van Hedon tot en met het winkelcentrum Diezerpoort. Het wordt een nieuwe wijk met 700 woningen en voorzieningen voor onderwijs, cultuur en horeca. Het Noorderkwartier wordt gezien als een uitbreiding van het stadscentrum.

Nieuwe Veemarkt: drie plannen, één winnaar
10 juli 2023

De winnaar van de ontwerpprijsvraag ‘biobased en natuurinclusief bouwen’ voor de Nieuwe Veemarkt is bekend: Studio Nauta & Mulder Zonderland kan aan de slag op de locatie naast de IJsselhallen met het ontwerp 'Nieuwe Veenmarkt'. Het ontwerp is gebaseerd op gedetailleerde tekeningen van boerderijen rondom Zwolle door Gerard ter Borgh. De 123 woningen zullen uit hout worden opgetrokken in een gebied met hofjes en pleinen.

 

Erfgoedplatform Zwolle

Erfgoedplatform Zwolle is de overlegtafel waarin een aantal organisaties informatie uitwisselt en gezamenlijke activiteiten ontwikkelt.