VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE
Ontwikkeling Roelenkwartier
25 november 2023

Op 16 november jl. werd de aftrap gegeven voor de ontwikkeling van het Roelenkwartier. Dat betreft het gebied begrensd door Zwartewater, A28 en de woonwijk Dieze-west. De buurt kon via mondelinge introducties van de gemeente en stedenbouwkundige Urban Innovator kennis nemen van de bedoelingen die men met dit gebied heeft. Er is nog geen plan, maar er kan na groen licht van de gemeenteraad gewerkt worden aan een ruimtelijk en economisch model voor het gebied.

Onze ideeën voor de herinrichting van het Grote Kerkplein
27 augustus 2023

De gemeente heeft de Vrienden deze zomer uitgenodigd mee te denken over de herinrichting van het Grote Kerkplein. In een bespreking met projectleider Tim van Muijden hebben we negen ideeën meegegeven.

Meedenken over de route van Stadshart tot IJssel
19 juli 2023

Tijdens het spoorzonecafé van 12 juli jl. riep wethouder Gerdien Rots belangstellenden op om mee te denken over een aantrekkelijke route van de Grote Markt via de nieuwe voetgangersbrug over het spoor naar de IJsselzone - en vice versa. Het idee is om voorlopig eerst tot aan de campus van Hogeschool Windesheim een verbinding van het oude naar een nieuw 'stadshart' te markeren.

Gebiedsvisie Noorderkwartier
16 juli 2023

Op 4 juli was er een inloopbijeenkomst over de gebiedsvisie van het Noorderkwartier. Dat is het gebied van de parkeergarage Noordereiland en de strook aan de overkant van de gracht, van Hedon tot en met het winkelcentrum Diezerpoort. Het wordt een nieuwe wijk met 700 woningen en voorzieningen voor onderwijs, cultuur en horeca. Het Noorderkwartier wordt gezien als een uitbreiding van het stadscentrum.

Nieuwe Veemarkt: drie plannen, één winnaar
10 juli 2023

De winnaar van de ontwerpprijsvraag ‘biobased en natuurinclusief bouwen’ voor de Nieuwe Veemarkt is bekend: Studio Nauta & Mulder Zonderland kan aan de slag op de locatie naast de IJsselhallen met het ontwerp 'Nieuwe Veenmarkt'. Het ontwerp is gebaseerd op gedetailleerde tekeningen van boerderijen rondom Zwolle door Gerard ter Borgh. De 123 woningen zullen uit hout worden opgetrokken in een gebied met hofjes en pleinen.

 

VVSZ nieuwsbrief

Erfgoedplatform Zwolle

Erfgoedplatform Zwolle is de overlegtafel waarin een aantal organisaties informatie uitwisselt en gezamenlijke activiteiten ontwikkelt.