VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE
Verhalen over Zwolle: kunst voor klant en passant
14 september 2023

Vrijdag 13 oktober organiseert het Erfgoedplatform Zwolle een nieuwe bijeenkomst in de serie “Verhalen over Zwolle”: over muurreclames en graffiti. Reclameboodschappen geschilderd op muren van winkels waren ooit de beste manier om de aandacht van een klant op winkels en hun producten te vestigen. Er bestaan nog muurreclames die weer zichtbaar gemaakt zijn of worden...

Onze ideeën voor de herinrichting van het Grote Kerkplein
27 augustus 2023

De gemeente heeft de Vrienden deze zomer uitgenodigd mee te denken over de herinrichting van het Grote Kerkplein. In een bespreking met projectleider Tim van Muijden hebben we negen ideeën meegegeven.

Meedenken over de route van Stadshart tot IJssel
19 juli 2023

Tijdens het spoorzonecafé van 12 juli jl. riep wethouder Gerdien Rots belangstellenden op om mee te denken over een aantrekkelijke route van de Grote Markt via de nieuwe voetgangersbrug over het spoor naar de IJsselzone - en vice versa. Het idee is om voorlopig eerst tot aan de campus van Hogeschool Windesheim een verbinding van het oude naar een nieuw 'stadshart' te markeren.

Gebiedsvisie Noorderkwartier
16 juli 2023

Op 4 juli was er een inloopbijeenkomst over de gebiedsvisie van het Noorderkwartier. Dat is het gebied van de parkeergarage Noordereiland en de strook aan de overkant van de gracht, van Hedon tot en met het winkelcentrum Diezerpoort. Het wordt een nieuwe wijk met 700 woningen en voorzieningen voor onderwijs, cultuur en horeca. Het Noorderkwartier wordt gezien als een uitbreiding van het stadscentrum.

Nieuwe Veemarkt: drie plannen, één winnaar
10 juli 2023

De winnaar van de ontwerpprijsvraag ‘biobased en natuurinclusief bouwen’ voor de Nieuwe Veemarkt is bekend: Studio Nauta & Mulder Zonderland kan aan de slag op de locatie naast de IJsselhallen met het ontwerp 'Nieuwe Veenmarkt'. Het ontwerp is gebaseerd op gedetailleerde tekeningen van boerderijen rondom Zwolle door Gerard ter Borgh. De 123 woningen zullen uit hout worden opgetrokken in een gebied met hofjes en pleinen.

 

Nieuwsbrief voorjaar 2023
31 maart 2023

Kleurt het Broerenkwartier groen en blauw? Wat gaat er gebeuren in het Noorderkwartier? Zou de Stenen Pijp ook een aangenamer entree tot de stadskern kunnen worden? U leest over deze en andere actuele kwesties in onze Nieuwsbrief van dit voorjaar. Leden hebben de nieuwsbrief toegestuurd gekregen. U kunt het nummer ook digitaal lezen: Nieuwsbrief 2023-04

Pluim 2022 voor herbouw Terborchstraat 13
24 januari 2023

De verkiezing voor de Pluim 2022 is gewonnen door het project herbouw Terborchstraat 13 van architect Egbert Hoogenberk, oprichter van bureau Harmonische Architectuur. Dit project kreeg ruim een derde van het totaal aantal uitgebrachte stemmen, enkele tientallen meer dan de nieuwbouw aan de Ossenmarkt, hoek Drostenstraat.

Verbetering van de Roggestraat
17 september 2022

Deze zomer zijn in overleg met de afdeling stedenbouw van de gemeente enkele projecten in verschillende stadia van ontwikkeling, soms vertrouwelijk, besproken met een afvaardiging van de Vrienden van de Stadskern. Een van die projecten betreft zeven panden aan de Roggestraat. De Vrienden van de Stadskern vinden dat het plan een grote verbetering voor de Rogge­straat betekent.

Het Handelshuys zal verrijking zijn voor de Zwolse binnenstad
17 februari 2022

Naar aanleiding van een recente bespreking tussen Junco en de vereniging Vrienden van de Stadskern Zwolle over Het Handelshuys, hebben wij de onderstaande reactie gegeven op de doorontwikkelde plannen. De Vrienden gaan er daarbij van uit dat er op (detail)onderdelen nog ruimte is voor verbetering. De huidige plannen komen aardig overeen met de suggesties die wij in eerder overleg met Junco hebben gedaan. De Vrienden zijn ervan overtuigd dat er uiteindelijk een kwalitatief hoogwaardig complex zal verrijzen dat een verrijking zal zijn voor de Zwolse binnenstad.

Aandachtspunten voor de nieuwgekozen gemeenteraad
18 maart 2022

Het bestuur van de Vrienden heeft de nieuwe raadsleden die 30 maart worden geïnstalleerd, een aantal aandachtspunten voor de nieuwe bestuursperiode 2022-2026 gestuurd. Wij dringen er wederom op aan een stadsbouwmeester aan te stellen. Juist nu het wenkend toekomstperspectief Ons Stadshart van morgen is verschenen heeft Zwolle zo’n gezagvolle, stimulerende en inspirerende functionaris hard nodig.

Vrienden blij met aanscherping participatieplicht omgevingsplan
08 februari 2022

Tijdens de raadsvergadering van 7 februari 2022 heeft de gemeenteraad via een unaniem gesteund amendement besloten tot een flinke aanscherping van de criteria voor verplichte participatie bij bouwprojecten die afwijken van het omgevingsplan van de gemeente. De Vrienden hadden daar in januari bij de raad op aangedrongen, net als overigens het Platform Zwolse wijken en het Natuurplatform. Wij zijn dan ook blij dat in de toekomst beter en makkelijker, zonder veel procedureel gedoe, voorkomen kan worden dat er architectonische of stedebouwkundige ongelukken in de stad(skern) gebeuren.