VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE
Nieuwe Veemarkt: drie plannen gepresenteerd in Elbertschool
24 mei 2023

Impressie van de tentoonstelling bij de ontwerpprijsvraag ‘biobased en natuurinclusief bouwen’ (17-23 mei jl.)

Er hangen in de Elbertschool in de Kamperpoort drie schetsplannen van jonge architecten. Hoewel ze zich alle drie baseren op het stedenbouwkundige indelingsplan van de gemeente, kiest ieder een geheel ander spoor op de toegewezen kavel.

Nieuwsbrief voorjaar 2023
31 maart 2023

Kleurt het Broerenkwartier groen en blauw? Wat gaat er gebeuren in het Noorderkwartier? Zou de Stenen Pijp ook een aangenamer entree tot de stadskern kunnen worden? U leest over deze en andere actuele kwesties in onze Nieuwsbrief van dit voorjaar. Leden hebben de nieuwsbrief toegestuurd gekregen. U kunt het nummer ook digitaal lezen: Nieuwsbrief 2023-04

Pluim 2022 voor herbouw Terborchstraat 13
24 januari 2023

De verkiezing voor de Pluim 2022 is gewonnen door het project herbouw Terborchstraat 13 van architect Egbert Hoogenberk, oprichter van bureau Harmonische Architectuur. Dit project kreeg ruim een derde van het totaal aantal uitgebrachte stemmen, enkele tientallen meer dan de nieuwbouw aan de Ossenmarkt, hoek Drostenstraat.

Verbetering van de Roggestraat
17 september 2022

Deze zomer zijn in overleg met de afdeling stedenbouw van de gemeente enkele projecten in verschillende stadia van ontwikkeling, soms vertrouwelijk, besproken met een afvaardiging van de Vrienden van de Stadskern. Een van die projecten betreft zeven panden aan de Roggestraat. De Vrienden van de Stadskern vinden dat het plan een grote verbetering voor de Rogge­straat betekent.

Het Handelshuys zal verrijking zijn voor de Zwolse binnenstad
17 februari 2022

Naar aanleiding van een recente bespreking tussen Junco en de vereniging Vrienden van de Stadskern Zwolle over Het Handelshuys, hebben wij de onderstaande reactie gegeven op de doorontwikkelde plannen. De Vrienden gaan er daarbij van uit dat er op (detail)onderdelen nog ruimte is voor verbetering. De huidige plannen komen aardig overeen met de suggesties die wij in eerder overleg met Junco hebben gedaan. De Vrienden zijn ervan overtuigd dat er uiteindelijk een kwalitatief hoogwaardig complex zal verrijzen dat een verrijking zal zijn voor de Zwolse binnenstad.

Aandachtspunten voor de nieuwgekozen gemeenteraad
18 maart 2022

Het bestuur van de Vrienden heeft de nieuwe raadsleden die 30 maart worden geïnstalleerd, een aantal aandachtspunten voor de nieuwe bestuursperiode 2022-2026 gestuurd. Wij dringen er wederom op aan een stadsbouwmeester aan te stellen. Juist nu het wenkend toekomstperspectief Ons Stadshart van morgen is verschenen heeft Zwolle zo’n gezagvolle, stimulerende en inspirerende functionaris hard nodig.

Vrienden blij met aanscherping participatieplicht omgevingsplan
08 februari 2022

Tijdens de raadsvergadering van 7 februari 2022 heeft de gemeenteraad via een unaniem gesteund amendement besloten tot een flinke aanscherping van de criteria voor verplichte participatie bij bouwprojecten die afwijken van het omgevingsplan van de gemeente. De Vrienden hadden daar in januari bij de raad op aangedrongen, net als overigens het Platform Zwolse wijken en het Natuurplatform. Wij zijn dan ook blij dat in de toekomst beter en makkelijker, zonder veel procedureel gedoe, voorkomen kan worden dat er architectonische of stedebouwkundige ongelukken in de stad(skern) gebeuren.