VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE

Erfgoedplatform Zwolle is de overlegtafel waarin onderstaande organisaties informatie uitwisselen en gezamenlijke activiteiten ontwikkelen:

  • Het Oversticht
  • Historisch Centrum Overijssel
  • Monumentenzorg en Archeologie gemeente Zwolle
  • Stichting Academiehuis de Grote Kerk
  • Stichting Allemaal Zwolle
  • Stichting Het Vrouwenhuis Zwolle
  • Vereniging Vrienden van de Stadskern Zwolle
  • Waanders in de Broeren
  • Zwols Architectuur Podium
  • Zwolse Historische Vereniging

Erfgoedplatform Zwolle

Erfgoedplatform Zwolle is de overlegtafel waarin een aantal organisaties informatie uitwisselt en gezamenlijke activiteiten ontwikkelt.