VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE

PRIVACYVERKLARING Vereniging Vrienden van de Stadskern Zwolle


ALGEMEEN
Door lid te worden van de VVSZ geeft u de VVSZ toestemming om de door u verstrekte gegevens op te slaan en te gebruiken voor de verzending van nieuwsbrieven, facturen en andere verenigingsberichten van de VVSZ. Persoonsgegevens zoals e-mailadressen, die op het algemene contactformulier wordt vermeld, worden door de administratie van de VVSZ niet in aan derden verstrekt.

TOEGANG TOT PERSOONSGEGEVENS
Leden van de VVSZ hebben via mijntijdschrift.com toegang tot hun persoonsgegeven, onjuiste gegevens kunnen daar gewijzigd worden. Voor een gebruikersnaam en wachtwoord zoekt U contact met het op de website vermelde telefoonnummer.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Wij kunnen persoonsgegevens van u verwerken, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt (leden). Soms verwerken wij uw
Wij verzamelen van de leden de volgende gegevens:
persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van het
belang van onze vereniging (overheid, netwerk).
- naam, adres en woonplaats
- telefoonnummer(s)
- e-mailadres(sen)
- datum aanvang lidmaatschap
- geboortedatum indien U gebruik maakt van een leeftijdsgebonden lidmaatschapsbijdrage
Van de lokale overheid en ons netwerk verzamelen wij ter behartiging van het belang van onze vereniging de volgende persoonsgegevens:
- naam, organisatie adres
- Organisatie telefoonnummer(s)
- Organisatie e-mailadres(sen)
- functie
Deze gegevens worden gebruikt voor de verzending van (nieuws)brieven.

DELEN MET ANDEREN
De VVSZ verstrekt normaal gesproken géén gegevens aan derden. Alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de leden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met deze derden is een verwerkersovereenkomst gesloten.

WAAROM WIJ DEZE GEGEVENS GEBRUIKEN
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven, jaarverslagen, uitnodigingen voor bijeenkomsten en voor het factureren van lidmaatschapsgelden. Ook kunnen wij telefonisch contact met u op nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

HOE LANG WIJ UW GEGEVENS BEWAREN
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard na dat u het lidmaatschap heeft opgezegd en/of heeft aangegeven geen nieuwsbrieven, jaarverslagen of uitnodigingen meer te willen ontvangen.

BEVEILIGING
De VVSZ neemt de bescherming van de vastgelegde gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als iemand de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Administratie, via onze onderstaande e-mailadres.
WEBSITE: https://www.vriendenvandestadskernzwolle.nl
E-MAIL: info@vriendenvandestadskernzwolle.nl
Als u het contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Uw gegevens worden niet door ons aan derden verstrekt.
Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
- De Vereniging maakt gebruik van de diensten van INXPACT dat de veiligheid en privacy hoog in het vaandel heeft staan. Met INXPACT is een verwerkersovereenkomst gesloten.
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
- TLS (voorheen SSL). Wij versturen gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u
zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

COOKIES EN ANDERE WEBTECHNOLOGIEEN
- Onze website maakt gebruik van een CMS (Content Management Systeem) voor het beheren van de content. Dit CMS plaatst een sessie cookie om de website veilig te maken. Deze cookie is nooit te herleiden tot u als persoon.