VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE

Aanmelden stadswandeling

Voor al onze nieuwe leden organiseren wij een wandeling door het hart van Zwolle onder leiding van een ervaren stadsgids. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden.

De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. Het vertrekpunt is voor het stadhuis aan het Grote Kerkplein 15 (verzamelen bij het beeld van Adam).

Het maximumaantal wandelaars is 30. Wanneer er voor een wandeling (veel) meer dan 15 aanmeldingen zijn zal de groep worden opsplitst met ieder een eigen gids.

Gezinsleden zijn welkom. Het maximum per opgave is 4 personen.
Uw voor- en achternaam.
Uw telefoonnummer gebruiken we alleen als we u op korte termijn willen bereiken voor informatie over de wandeling. Bijvoorbeeld afgelasting vanwege weersomstandigheden.

Erfgoedplatform Zwolle

Erfgoedplatform Zwolle is de overlegtafel waarin een aantal organisaties informatie uitwisselt en gezamenlijke activiteiten ontwikkelt.