VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE

Er zijn vele websites die we tegenkomen op internet. Wanneer we een goede website vinden plaatsen we het hier om jullie er ook van te laten genieten.

http://stichtingzap.nl
Het Zwolse Architectuur Podium.

http://www.historischcentrumoverijssel.nl
Het Historisch Centrum Overijssel  verrijkt de samenleving met kennis van en inzicht in historische ontwikkelingen en gebeurtenissen: 9 verdiepingen ('depots') met bijna 20 kilometer archieven en collecties uit heel Overijssel en de stad Zwolle.

http://www.zwolsehistorischevereniging.nl
De Zwolse Historische Vereniging is in 1983 opgericht voor iedereen die belangstelling heeft voor de geschiedenis van Zwolle. Zwolle is een boeiende stad en wie zou niet willen weten hoe dat is gekomen. Hoe is de stad ontstaan en wat gebeurde er in de afgelopen eeuwen en in het recente verleden? De Zwolse Historische Vereniging houd zich bezig met het beantwoorden van dergelijke vragen.

http://www.bbzwolle.nl
Bewonersvereniging binnenstad Zwolle behartigt de woonbelangen van de bewoners van de Zwolse binnenstad zoals het behouden en waar mogelijk versterken van de woonfunctie in de binnenstad in zowel kwalitatieve als kwantitatieve zin.

http://www.coehoorn.nl
De Stichting Menno van Coehoorn is een landelijke vrijwilligersorganisatie die sinds 1932 ijvert voor het behoud van historische verdedigingswerken zoals stadspoorten en wallen, vestingen, forten, kazematten, stellingen en linies.

http://www.hendrickdekeyser.nl/
Vereniging Hendrick de Keyser zet zich in voor het behoud van architectonisch of historisch belangrijke gebouwen en hun interieur. De Vereniging doet dit door panden te verwerven, en ze vervolgens te restaureren en te verhuren. Eenmaal verworven panden worden nooit meer afgestaan.

http://www.cuypersgenootschap.nl/
Het Cuypersgenootschap zet zich in voor het behoud van bouwkundig erfgoed uit de negentiende en twintigste eeuw en in toenemende mate op de bescherming van erfgoed uit de periode van na 1940. Wij streven ernaar zo veel mogelijk samen te werken met andere erfgoedorganisaties.

http://www.heemschut.nl/
Erfgoedvereniging Heemschut komt in actie bij verwaarlozing of dreigende sloop van monumenten en wanneer een historisch stadsgezicht aangetast dreigt te worden door disharmoniërende nieuwbouw. Cruciaal daarbij is het werk van de Heemschut commissies in de twaalf provincies en Amsterdam. Deze beschermen de monumenten in hun regio.

http://www.industrieel-erfgoed.nl
De Federatie Industrieel Erfgoed Nederland ontstond in 1984 als platform van een twintigtal organisaties. Inmiddels is het aantal organisaties dat zich in de federatie heeft verenigd opgelopen tot boven de vijftig. Binnen dit heterogene, maar enthousiaste, gezelschap bevinden zich lokale en regionale organisaties die zich op een bepaalde stad of een bepaalde streek richten, maar ook categoriale, die zich richten op gemalen, watertorens, schepen, trams etc.

https://www.zwolle.nl
Website van de gemeente Zwolle.

Nieuws uit Zwolle:

http://www.destentor.nl/regio/zwolle
De Stentor - Zwolle

https://www.weblogzwolle.nl
Weblog Zwolle

http://www.brugmedia.nl/kranten/de-swollenaer
De Swollenaer