VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE

Hier staan de websites van organisaties met wie de Vrienden contact hebben en enkele andere handige hyperlinks.

https://collectieoverijssel.nl/
Collectie Overijssel (voormalig Historisch Centrum Overijssel) omvat negen verdiepingen ('depots') met bijna 20 kilometer archieven en collecties uit heel Overijssel en de stad Zwolle. Ook het papieren archief van onze vereniging berust bij Collectie Overijssel.

https://anno.nl/
ANNO, museum in de maak, vertelt de verhalen van Zwolle. Museum, archeologie, bouwhistorie, monumenten en archief komen hier samen op één plek onder één naam.

https://allemaalzwolle.nl/
Ons verhaal, jouw verhaal, allemaal Zwolle. Bekijk de tentoonstellingen, lezingen, rondleidingen en andere activiteiten in Zwolle op deze website.

https://www.erfgoedplatformoverijssel.nl/
(Online) platform voor vrijwilligers van erfgoedinstellingen in Overijssel: Erfgoedplatform Overijssel, een initiatief van de provincie, Collectie Overijssel (voorheen HCO), Landschap Overijssel, de Museumfabriek, de IJsselacademie, Het Oversticht en KIEN. 

http://stichtingzap.nl
Het Zwols Architectuur Podium is een onafhankelijke stichting. Het organiseert activiteiten voor professionals en belangstellenden gericht op het meedenken en discussiëren over gerealiseerde bouw en nieuwbouwplannen, en het brainstormen over de toekomst van de stad Zwolle.

http://www.zwolsehistorischevereniging.nl
De Zwolse Historische Vereniging is in 1983 opgericht voor iedereen die belangstelling heeft voor de geschiedenis van Zwolle. Zwolle is een boeiende stad en wie zou niet willen weten hoe dat is gekomen. Hoe is de stad ontstaan en wat gebeurde er in de afgelopen eeuwen en in het recente verleden? De Zwolse Historische Vereniging houd zich bezig met het beantwoorden van dergelijke vragen.

https://hetoversticht.nl/
Het Oversticht zet zich op actieve en betrokken wijze in voor ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijk erfgoed. Het Oversticht adviseert over welstand en werkt samen met gemeenten en waaronder de gemeente Zwolle.

https://www.academiehuis.nl
Het Academiehuis van Zwolle biedt programma’s aan inwoners en bezoekers van de stad in de Grote Kerk. Juist in deze stad waar educatie in alle facetten en al eeuwen een stempel drukt op het leven en leren.

http://www.bbzwolle.org
Bewonersvereniging binnenstad Zwolle behartigt de woonbelangen van de bewoners van de Zwolse binnenstad zoals het behouden en waar mogelijk versterken van de woonfunctie in de binnenstad in zowel kwalitatieve als kwantitatieve zin.

http://www.coehoorn.nl
De Stichting Menno van Coehoorn is een landelijke vrijwilligersorganisatie die sinds 1932 ijvert voor het behoud van historische verdedigingswerken zoals stadspoorten en wallen, vestingen, forten, kazematten, stellingen en linies.

http://www.hendrickdekeyser.nl/
Vereniging Hendrick de Keyser zet zich in voor het behoud van architectonisch of historisch belangrijke gebouwen en hun interieur. De Vereniging doet dit door panden te verwerven, en ze vervolgens te restaureren en te verhuren. Eenmaal verworven panden worden nooit meer afgestaan.

http://www.heemschut.nl/
Erfgoedvereniging Heemschut komt in actie bij verwaarlozing of dreigende sloop van monumenten en wanneer een historisch stadsgezicht aangetast dreigt te worden door disharmoniërende nieuwbouw. Cruciaal daarbij is het werk van de Heemschut commissies in de twaalf provincies en Amsterdam. Deze beschermen de monumenten in hun regio.

http://www.industrieel-erfgoed.nl
De Federatie Industrieel Erfgoed Nederland ontstond in 1984 als platform van een twintigtal organisaties. Inmiddels is het aantal organisaties dat zich in de federatie heeft verenigd opgelopen tot boven de vijftig. Binnen dit heterogene, maar enthousiaste, gezelschap bevinden zich lokale en regionale organisaties die zich op een bepaalde stad of een bepaalde streek richten, maar ook categoriale, die zich richten op gemalen, watertorens, schepen, trams etc.

https://jouwstukjezwolle.nl/
De website van de gemeente Zwolle met de projecten uit het ontwikkelprogramma ‘Ons Stadshart van Morgen’. 

https://www.zwolle.nl/kunst-en-cultuur en https://erfgoed.zwolle.nl/
Websites van de gemeente Zwolle over kunst en cultuur (o.a. Stadskamer / bibliotheek, Zwolse Theaters en Museum De Fundatie) en erfgoed (met o.a. informatie over de Open Monumentendag).

VVSZ nieuwsbrief

Leden ontvangen enkele keren per jaar een nieuwsbrief in de brievenbus. Onze nieuwsbrieven zijn ook online in te zien:

Alle nieuwsbrieven

Erfgoedplatform Zwolle

Erfgoedplatform Zwolle is de overlegtafel waarin een aantal organisaties informatie uitwisselt en gezamenlijke activiteiten ontwikkelt.