VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE
Jaarvergadering 2024: verslag en voornemens

Op dinsdag 23 april is tijdens de algemene ledenvergadering teruggekeken op een rijk verenigingsjaar en zijn de plannen van het bestuur ontvouwd voor 2024. Ook is een In Memoriam uitgesproken voor oud-bestuurslid en adviseur Frank Witbraad die ons nog maar kort geleden is ontvallen.

Verslag

In de presentatie die ter ondersteuning van de jaarvergadering is gebruikt: ALV 23-04-2024 (pdf), vindt u een en ander op een rij. U kunt hier ook het uitgeschreven verslag van de vergadering vinden: 20240423 Notulen jaarvergadering VvdSK (pdf).

Bestuur

Daarin leest u onder andere ook over de toetreding tot het bestuur van Jeroen Thon en Johan Vlaskamp als secretarissen en het terugtreden uit het bestuur van Raymond Salet, die als adviseur aan het bestuur verbonden blijft. In dit document stellen alle bestuursleden zich beknopt voor.

Presentatie Zwolle en het Water
Stedenbouwkundige Herman Reezigt gaf een presentatie over water in Zwolle aan Vrienden en leden van Zwolse Historische Vereniging (zie foto's).

Herman Reezigt

Op dinsdag 23 april 2024 wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Vrienden van Stadskern Zwolle gehouden in de Groote Sociëteit aan de Koestraat 8 in Zwolle.
Inloop vanaf 19.00 uur. Aanvang vergadering om 19.30 uur.

Stamtafel 5 maart

Op dinsdag 5 maart van half acht tot half tien zijn de leden weer van harte welkom aan onze stamtafel aan boord van MS Ooster-Schelde (Pannenkoekendijk).‍

Op 8 januari jongstleden is ons erelid Martin Weijkamp overleden. Martin heeft zich meer dan drie decennia als bestuurslid belangeloos ingezet voor de Vrienden van de Stadskern Zwolle. Hij was een Zwollenaar in hart en nieren en was dan ook zeer begaan met het wel en wee van de stad.

Nieuwe voorzitter: Peter Kamphuis

De Vrienden hebben een nieuwe voorzitter: Peter Kamphuis. Tijdens een bestuursmiddag op 24 november heeft Raymond Salet de voorzittershamer aan Peter overgedragen. Raymond blijft tot de jaarvergadering op 23 april 2024 in het bestuur de functie van vicevoorzitter vervullen en zal daarna het bestuur als adviseur terzijde staan.
Elders op onze site staat een kort portret van Peter Kamphuis.

Leden bepalen Pluimnominaties 2023

Tijdens een wandeling vol geanimeerde gesprekken en met een schriftelijke raadpleging bij de borrel na afloop hebben zo'n 25 leden van onze vereniging dit jaar samen de nominaties voor de Pluimverkiezing 2023 vastgesteld.

Wandeling Pluimnominaties 5 november

Voor het eerst bepalen leden en bestuur van onze vereniging samen welke projecten zullen worden genomineerd voor de Pluimverkiezing 2023. Zondagmiddag 5 november om 14.00 uur wandelen we langs meer dan tien projecten. Na een wandeling van zo'n twee uur bekijken we op welke zes projecten mensen eind van het jaar kunnen stemmen om de uitendelijke Pluimwinnaar aan te wijzen.

Stamtafel Vrienden Stadskern groot succes

In het schooljaar 2023-2024 zetten de Vrienden elk seizoen een stamtafel neer om elkaar bij te praten over actuele thema's en ontwikkelingen in de stadskern. Op dinsdagavond 10 oktober stond de eerste Stamtafel Vrienden Stadskern aan boord van MS Ooster-Schelde. Het was een groot succes: zo'n dertig leden zijn groepsgewijs bijgepraat door bestuursleden en wisselden van gedachten over het thema 'groen en blauw in de binnenstad van de toekomst'.

Even voorstellen... Peter Kamphuis

Peter Kamphuis is sinds een jaar actief in het bestuur van de Vrienden. Hij stelt zich aan u voor.

"Ik ben nu vier jaar lid van de vereniging en heb eigenlijk nooit goed beseft wat er allemaal 'achter de schermen' gebeurde. Regelmatig wordt door de gemeente onze visie gevraagd over zaken die binnen de stad spelen. Denk aan het plaatsen van zonnepanelen in de binnenstad, het terrassenbeleid of de herinrichting van het Grote Kerkplein. In korte tijd heb ik mogen kennismaken met bestuurders van onze gemeente, met een aantal projectleiders die zich bezig houden met de nieuwe ontwikkelingen in de stad.

Verslag jaarvergadering 2023

Dinsdag 25 april jl. hield onze vereniging zijn jaarvergadering. De algemene ledenvergadering in de Groote Sociëteit werd gevolgd door een presentatie van architect Tim Versteegh over de plannen en ontwikkelingen in de omgeving van de Broeren. Dit onderdeel was zowel voor Vrienden als voor leden van de Zwolse Historische Vereniging. Voor beider ledenvergaderingen moesten extra stoelen worden aangesleept.

Tijdens de jaarvergadering van 25 april jl. zijn twee aspirant-bestuursleden toegetreden tot het bestuur: Vanessa Knaapen-Cuijpers en Peter Kamphuis.

Het bestuur van de vereninging wordt nu gevormd door:

  • Peter Bloembergen
  • Peter Goudswaard
  • Peter Kamphuis
  • Vanessa Knaapen-Cuijpers
  • Patrick Rijke
  • Raymond Salet

Op dinsdag 25 april 2023 wordt de algemene ledenvergadering van de Vrienden van Stadskern Zwolle gehouden in de Groote Sociëteit aan de Koestraat 8 in Zwolle.

Vrijdagmiddag 31 maart a.s. wandelen de Vrienden langs de gebouwen die waren genomineerd voor de Pluim 2022. In de binnenstad onder meer langs de Drostenstraat, de Luttekestraat en het Koningsplein en in de stationswijk langs de Zuiderkerkstraat en uiteraard de winnaar aan de Terborchstraat 13. Bij elk project krijgt u een korte toelichting van een van de bestuursleden. Een mooie gelegenheid om het verhaal achter de nominaties te horen.

Maandagavond 13 februari heeft het bestuur afscheid genomen van secretaris Hans de Vries. Om gezondheidsredenen heeft Hans met pijn in het Zwolse hart zijn bestuurstaken neer moeten leggen. Zijn taken zijn en worden tot de jaarvergadering op 25 april a.s. waargenomen door de andere bestuursleden.

Gelukkig is het bestuur de afgelopen tijd versterkt met twee aspirant-bestuursleden: Vanessa Knaapen en Peter Kamphuis.

Op dinsdag 17 mei hield onze vereniging zijn jaarvergadering. Deze keer in het spiksplinternieuwe ANNO museum in de maak, zoals de volledige naam luidt van het nieuwe stadsmuseum en tevens archief. Het was een geanimeerde vergadering. Hieronder staat het concept verslag van de vergadering.

Erfgoedplatform Zwolle

Erfgoedplatform Zwolle is de overlegtafel waarin een aantal organisaties informatie uitwisselt en gezamenlijke activiteiten ontwikkelt.