VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE

Op dinsdag 17 mei hield onze vereniging zijn jaarvergadering. Deze keer in het spiksplinternieuwe ANNO museum in de maak, zoals de volledige naam luidt van het nieuwe stadsmuseum en tevens archief. Het was een geanimeerde vergadering. Hieronder staat het concept verslag van de vergadering.

Tijdens de jaarvergadering van 17 mei 2022 zijn twee aspirant-bestuursleden tot het bestuur toegetreden; daarnaast is er een nieuw aspirant-bestuurslid. Het bestuur van de vereninging bestaat nu uit:

Raymond Salet (voorzitter)
Hans de Vries (secretaris)
Peter Bloembergen (penningmeester)
Peter Goudswaard (lid)
Patrick Rijke (lid)
Vanessa Knaapen (aspirant-lid)

Frank Witbraad blijft adviseur van het bestuur.

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van de Stadskern Zwolle nodigt de leden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering die op dinsdag 17 mei 2022 zal worden gehouden in ANNO, het nieuwe museum op de Melkmarkt in het Drostehuis. Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang vergadering 19.30 uur.

Tijdens de jaarvergadering van 7 september 2021 zijn drie bestuursleden afgetreden en is een nieuw bestuurslid toegetreden. Daarnaast zijn er ook twee mensen aspirantlid van het bestuur geworden.

Het bestuur bestaat nu uit:

  • Raymond Salet (voorzitter)
  • Hans de Vries (aspirant-lid, secretaris)
  • Peter Bloembergen (penningmeester)
  • Peter Goudswaard (lid)
  • Patrick Rijke (aspirant-lid)

 Rik Stuivenberg is teruggetreden als adviseur van het bestuur. Voor hem is Frank Witbraad in de plaats gekomen. 

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van de Stadskern Zwolle heeft de leden uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering die op dinsdag 7 september 2021 zal worden gehouden.

Op de afgelopen jaarvergadering zijn drie nieuwe bestuursleden aangetreden. Het bestuur bestaat nu uit:

  • Raymond Salet (voorzitter)
  • Hansje van Douwen (secretaris)
  • Eelke de Jong (penningmeester)
  • Frank Witbraad (lid)
  • Peter Goudswaard (lid)

Rik Stuivenberg blijft adviseur van het bestuur. Tijdens de laatste jaarvergadering is, met algemene instemming van de aanwezige leden, Ronald van den Berg benoemd tot ere-lid van de vereniging.

De leden van de vereniging hebben de uitnodiging ontvangen van de jaarvergadering op 27 februari aanstaande om 20.00 uur in de Groote Societeit. In het jaarvergadering worden de jaren 2017 en 2018 besproken. Voorzitter Ronald van den Berg neemt na 10 jaar afscheid. Ook secretaris Elsbeth Goettsch verlaat het bestuur. Gelukkig zijn er 3 nieuwe kandidaten gevonden. Hansje van Douwen, Raymond Salet en Peter Goudswaard gaan aan de slag in het bestuur.

In het jaarverslag vindt u informatie over de laatste 2 jaren.

Graag tot ziens op de 27e.

Op woensdagavond 26 april 2017 (en niet op dinsdagavond!) om 20.00 uur is weer de jaarlijkse ledenvergadering. De leden hebben de uitnodiging toegezonden gekregen. De stukken die van belang zijn voor deze vergadering kunt u na 14 april hier vinden. U bent van harte welkom.

De vereniging met een bijzondere aandacht voor monumenten, verliest een monument uit haar midden. Pieter Lettinga 19 mei 2016 overleden.

Pieter is tientallen jaren lid van het bestuur geweest. In het vocabulaire van Pieter kwam het begrip 'rooster van aftreden' niet voor. In het bestuur leek hij er altijd geweest en hij leek ook niet van plan weg te gaan. Tot zijn ziekte en veel te vroege dood een streep trokken.

Afgezien van een korte interim periode is Pieter nooit voorzitter geworden maar altijd vice-voorzitter gebleven. Een voorzitterschap gaf alleen maar verplichtingen en conventies. Dat paste niet bij Pieter. Hij verkoos de rol van libero om wanneer hij dat nodig achtte de ontwikkelingen van een kruidig commentaar of een ingezonden brief te voorzien. Zo nodig een schot vanuit de heup.

Jan Cremers27.12.1928 - 21.11.2015
Op 21 november jl. overleed oud-voorzitter van de Vrienden van de Stadskern Jan Cremers.
Na zijn pensionering als directeur van ziekenhuis De Wezenlanden werd hij in 1990 voorzitter van de Vrienden. Hij drukte in de negentiger jaren een belangrijk stempel op de discussie over het behoud van de historische binnenstad en de nieuwbouwprojecten in de oude stadskern. Met zijn “schildersoog“ had hij een uitstekend gevoel voor wat al dan niet passend was in de historische stad.