VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE
Even voorstellen... Peter Kamphuis

Peter Kamphuis is sinds een jaar actief in het bestuur van de Vrienden. Hij stelt zich aan u voor.

"Ik ben nu vier jaar lid van de vereniging en heb eigenlijk nooit goed beseft wat er allemaal 'achter de schermen' gebeurde. Regelmatig wordt door de gemeente onze visie gevraagd over zaken die binnen de stad spelen. Denk aan het plaatsen van zonnepanelen in de binnenstad, het terrassenbeleid of de herinrichting van het Grote Kerkplein. In korte tijd heb ik mogen kennismaken met bestuurders van onze gemeente, met een aantal projectleiders die zich bezig houden met de nieuwe ontwikkelingen in de stad. Daarnaast ben ik betrokken bij andere gremia die betekenisvol zijn voor de stad, zoals het Oversticht, het Historisch Centrum Overijssel, de Bewoners Binnenstad Zwolle en het Erfgoedplatform. Ik merk dat wij als Vrienden serieus worden genomen en dat onze mening wordt gehoord en op prijs wordt gesteld. Dat maakt het leuk en interessant om bestuurswerk te verrichten.

Binnen het Bestuur is volop de ruimte om met nieuwe ideeën en initiatieven te komen. Zo hebben we in gezamenlijkheid een aantal stappen gezet om de leden meer bij de vereniging te betrekken. Dat heeft tot een aantal leuke resultaten geleid, zoals:
- het voorstel om oud-leden te vereren met een straatnaam
- de Pluimwandeling
- de opzet van een wandeling voor nieuwe Zwollenaren
- het initiatief tot het eens per kwartaal organiseren van een 'Stamtafel Stadskern' waar we de laatste ontwikkelingen in de stad met onze leden willen bespreken.

Mijn belangstelling voor de kwaliteit van de bebouwde omgeving is in het verleden gevormd door mijn vakkenpakket van mijn studie sociologie in Amsterdam: planologie en sociologie van het Bouwen en Wonen. Tijdens en na mijn werkzame leven als organisatieadviseur heb ik talloze cursussen gevolgd op het gebied van architectuur. Komend uit een familie met architecten en een vader die een groothandel in bouwmaterialen bestierde, is mijn interesse in alles wat met bouw te maken heeft, niet vreemd. Ik voel mij bij de Vrienden dan ook zeer op mijn plaats."

In het schooljaar 2023-2024 zetten de Vrienden elk seizoen een stamtafel neer om elkaar bij te praten over actuele thema's en ontwikkelingen in de stadskern. Op dinsdagavond 10 oktober van half acht tot half tien bent u van harte welkom aan de eerste Stamtafel Vrienden Stadskern aan boord van MS Ooster-Schelde (Pannekoekendijk). Het bestuur praat u bij en gaat graag met u in gesprek over 'Blauw en groen in de Zwolse binnenstad'.

Programma
Onder het genot van een kop koffie of thee wordt u allereerst bijgepraat door bestuursleden over recente ontwikkelingen in de stad.
Ook zal aandacht worden besteed aan de 'longlist' met kandidaten voor de Pluim 2023.
Een aantal actieve leden zal vertellen over de verschillende acties die zij samen met het bestuur uitvoeren.

Daarna komt het thema van deze stamtafel aan bod: blauw en groen in de Zwolse binnenstad.
Peter Goudswaard verzorgt een inleiding, waarna we over het thema van gedachten wisselen.

Aanmelding
Alle leden zijn uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijeenkomst. Er zijn geen kosten aan verbonden. Introducees zijn van harte welkom!
Aanmelding via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. is gewenst, zodat we een beeld krijgen van de deelname.

Verslag jaarvergadering 2023

Dinsdag 25 april jl. hield onze vereniging zijn jaarvergadering. De algemene ledenvergadering in de Groote Sociëteit werd gevolgd door een presentatie van architect Tim Versteegh over de plannen en ontwikkelingen in de omgeving van de Broeren. Dit onderdeel was zowel voor Vrienden als voor leden van de Zwolse Historische Vereniging. Voor beider ledenvergaderingen moesten extra stoelen worden aangesleept.

Hieronder staat het concept verslag van de jaarvergadering, dat tijdens de volgende ledenvergadering dient te worden vastgesteld:
Verslag jaarvergadering 25 april 2023 Vrienden van de Stadskern Zwolle

Tijdens de jaarvergadering van 25 april jl. zijn twee aspirant-bestuursleden toegetreden tot het bestuur: Vanessa Knaapen-Cuijpers en Peter Kamphuis.

Het bestuur van de vereninging wordt nu gevormd door:

 • Peter Bloembergen
 • Peter Goudswaard
 • Peter Kamphuis
 • Vanessa Knaapen-Cuijpers
 • Patrick Rijke
 • Raymond Salet

Op dinsdag 25 april 2023 wordt de algemene ledenvergadering van de Vrienden van Stadskern Zwolle gehouden in de Groote Sociëteit aan de Koestraat 8 in Zwolle.

Inloop vanaf 19.00 uur.

Aanvang vergadering om 19.30 uur.

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 17 mei 2022
 3. Jaaroverzicht 2022-2023*
 4. Jaarrekening 2022 en begroting 2023*
 5. Verslag kascommissie
 6. Samenstelling kascommissie
 7. Samenstelling bestuur
 8. Mededelingen van het bestuur
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

*Bij deze agendapunten zijn de volgende stukken beschikbaar:

Ter vergadering zullen prints beschikbaar zijn voor de aanwezigen.
U kunt zich desgewenst aanmelden door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Presentatie
door Tim Versteegh om circa 20.30 uur

Aansluitend aan de vergadering zal door architect Tim Versteegh een presentatie worden gehouden over de plannen en ontwikkelingen in de stad, in het bijzonder in de omgeving van de Broeren.
Dit onderdeel organiseren we samen met de Zwolse Historische Vereniging. Introducees zijn van harte welkom om na afloop van de vergadering deze presentatie bij te wonen.

Afsluiting en borrel om circa 21.30 uur.

Broeren lezing Tim Versteegh 2

Vrijdagmiddag 31 maart a.s. wandelen de Vrienden langs de gebouwen die waren genomineerd voor de Pluim 2022. In de binnenstad onder meer langs de Drostenstraat, de Luttekestraat en het Koningsplein en in de stationswijk langs de Zuiderkerkstraat en uiteraard de winnaar aan de Terborchstraat 13. Bij elk project krijgt u een korte toelichting van een van de bestuursleden. Een mooie gelegenheid om het verhaal achter de nominaties te horen.

Programma vrijdagmiddag 31 maart

 • 14.00 uur: we starten met een kop koffie of thee in de Leeshemel in de Broerenkerk (inloop vanaf kwart voor twee); deze ruimte is bereikbaar per lift.
 • Tussen circa 14.30 en 16.00 uur wandelen we langs de genomineerde projecten en de winnaar van de Pluim 2022.
 • Van ca. 16.00 tot 17.00 uur: nazit bij De Belgische Keizer.

Voor onze leden is de wandeling gratis, evenals een consumptie voor en na de wandeling. Voor wie de uitnodiging per mail heeft gemist: geeft u zich alstublieft tevoren op; dat kan via dit aanmeldformulier. Voor de organisatie is het handig dat we uiterlijk vrijdag 24 maart weten of u komt.

Maandagavond 13 februari heeft het bestuur afscheid genomen van secretaris Hans de Vries. Om gezondheidsredenen heeft Hans met pijn in het Zwolse hart zijn bestuurstaken neer moeten leggen. Zijn taken zijn en worden tot de jaarvergadering op 25 april a.s. waargenomen door de andere bestuursleden.

Gelukkig is het bestuur de afgelopen tijd versterkt met twee aspirant-bestuursleden: Vanessa Knaapen en Peter Kamphuis.

Op dinsdag 17 mei hield onze vereniging zijn jaarvergadering. Deze keer in het spiksplinternieuwe ANNO museum in de maak, zoals de volledige naam luidt van het nieuwe stadsmuseum en tevens archief. Het was een geanimeerde vergadering. Hieronder staat het concept verslag van de vergadering.

Tijdens de jaarvergadering van 17 mei 2022 zijn twee aspirant-bestuursleden tot het bestuur toegetreden; daarnaast is er een nieuw aspirant-bestuurslid. Het bestuur van de vereninging bestaat nu uit:

Raymond Salet (voorzitter)
Hans de Vries (secretaris)
Peter Bloembergen (penningmeester)
Peter Goudswaard (lid)
Patrick Rijke (lid)
Vanessa Knaapen (aspirant-lid)

Frank Witbraad blijft adviseur van het bestuur.

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van de Stadskern Zwolle nodigt de leden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering die op dinsdag 17 mei 2022 zal worden gehouden in ANNO, het nieuwe museum op de Melkmarkt in het Drostehuis. Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang vergadering 19.30 uur.

Tijdens de jaarvergadering van 7 september 2021 zijn drie bestuursleden afgetreden en is een nieuw bestuurslid toegetreden. Daarnaast zijn er ook twee mensen aspirantlid van het bestuur geworden.

Het bestuur bestaat nu uit:

 • Raymond Salet (voorzitter)
 • Hans de Vries (aspirant-lid, secretaris)
 • Peter Bloembergen (penningmeester)
 • Peter Goudswaard (lid)
 • Patrick Rijke (aspirant-lid)

 Rik Stuivenberg is teruggetreden als adviseur van het bestuur. Voor hem is Frank Witbraad in de plaats gekomen. 

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van de Stadskern Zwolle heeft de leden uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering die op dinsdag 7 september 2021 zal worden gehouden.