VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE

Het bestuur van de Vrienden van de Stadskern Zwolle heeft op de Algemene Ledenvergadering van 15 april 2014 de Pluim 2013 uitgereikt aan Wim Waanders, 'voor het voorbeeldige hergebruik van de Broerenkerk.'

Nederland staat vol monumenten. Vele daarvan hebben vaak al jaren geleden hun oorspronkelijke functie verloren. De kleinere monumenten vinden als regel een tweede of derde leven als woning. Voor grote monumenten als kerken en fabriekscomplexen is het combineren van behoud (en restauratie) en het vinden van een nieuwe functie veel gecompliceerder. Zonder nieuwe functie heeft het behoud geen duurzaam perspectief.

'Waanders in de Broeren' is een schitterend voorbeeld hoe een monumentaal gebouw in oude luister kan worden hersteld met daarin een geheel nieuwe functie. Zwolle kan en mag er trots op zijn.

pluim 2013 Waanders

Pluim 2011 en Pluim 2012

In beide jaren is geen Pluim uitgereikt wegens het ontbreken van daarvoor in aanmerking komende projecten.

De Pluim 2010 is toegekend aan Woningstichting SWZ voor de verbouw en restauratie van het pand dat in Zwolle bekend is als de Oude Ambachtschool.

SWZ heeft kans gezien om dit monumentale gebouw in oude luister te herstellen én het passende nieuwe functies te geven: starterswoningen en atelierruimten.

Het in de stijl van het Nieuwe Bouwen ontworpen schoolgebouw uit 1934 van de architecten A. Baart en L. Krook heeft de status van Rijksmonument. Ook cultuurhistorisch is het gebouw een monument voor Zwolle en regio. Generaties metaalbewerkers, timmerlieden en metselaars zijn er opgeleid. Jarenlang markeerde het imposante gebouw de grens van de gemeente: aan de overzijde van het spoor begon de voormalige gemeente Zwollerkerspel.

Uitgereikt aan Arie van Vliet en Annette van Vliet-Van Zanten, opdrachtgevers voor de restauratie van de twee historische panden aan de Vispoortenplas 1 - 3. De opdrachtgevers zijn eigenaar en exploitanten van de in de panden gevestigde brillenwinkel. De restauratie is uitgevoerd naar een plan van het Bureau voor Bouwkunde, Presentaties & Advies uit Zwolle.

Uitgereikt aan het bestuur van de Provincie Overijssel, opdrachtgever van de renovatie van het Provinciehuis aan de Luttenbergstraat (ontwerp van architect M.F. Duintjer). Het Provinciehuis werd in 1972 in gebruik genomen.

De renovatie is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van architect Dirk Jan Postel, verbonden aan het Bureau Kraaijvanger-Urbis uit Rotterdam.

Uitgereikt aan het gemeentebestuur van Zwolle, als opdrachtgever van de renovatie en uitbreiding van het voormalige Sophia ziekenhuis aan de Rhijnvis Feithlaan. Aan wethouder, drs. H.C. Witbraad, is de bijbehorende oorkonde uitgereikt.Er is op een voortreffelijke wijze samengewerkt tussen de gemeente, de directie van de Christelijke Academie voor Beeldende Kunst om niet alleen het beeldbepalende voormalige ziekenhuis voor verval en uiteindelijke sloop te behoeden, maar er ook een eigentijdse vleugel bij aan te sluiten, die niet alleen bij het gebouw past, maar zich ook goed in de negentiende eeuwse omgeving voegt. Eén van Nederlands meest toonaangevende architecten heeft het ontwerp geleverd, Henket en Partners uit Vught, met als uitvoerende architect, Hanneke Bierman.

Uitgereikt aan het gemeentebestuur van Zwolle voor de restauratie en het opnieuw aanbrengen van replica’s van de oorspronkelijke vier gietijzeren bruglantaarns op de Schoenkuipenbrug, destijds een product van de Zwolse firma Wispelweij.

pluim 2009 certificaat