VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE

Met ongeveer een derde van de geldig uitgebrachte stemmen is de verkiezing voor de Pluim 2021 van de Vrienden gewonnen door het project Stadsvilla's aan de Eekwal. De oorkonde is vrijdagmiddag 28 januari 2022 uitgereikt aan architect Rob Moritz van 19HetAtelier en aan ontwikkelaar Explorius en Nijhuis bouw. Het oorspronkelijke gebouw stond bekend als PALVU: 'Proletariërs Aller Landen Verenigt U'. De kenmerkende vorm daarvan is in de nieuwbouw goed herkenbaar. Voor de derde maal op rij is de Pluim nu gewonnen door Zwolse ontwerpers. Het is goed om te constateren dat er in eigen Zwolse gelederen zoveel creatief ontwerptalent is.

In november 2021 nomineerde het bestuur zes projecten voor de jaarlijkse Pluim. Zwollenaren en leden konden via de website hun stem uitbrengen. In totaal zijn er 598 stemmen uitgebracht (waarvan 72 niet bevestigd). De verbouwing van het oude PALVU-gebouw tot vier stadsvilla’s kreeg 184 stemmen, het Kraanbolwerk als ensemble 162, het appartementencomplex Kop van Hoog 63, de verbouwing van de RK Fröbelschool in Dieze tot appartementen 59, de herinrichting van het Stationsplein 48 en de nieuwbouw en herinrichting van de Thomas a Kempisstraat 10 stemmen.

 Oorkonde Pluim 2021

In november 2020 nomineerde het bestuur van de Vrienden van de stadskern Zwolle zes projecten die in aanmerking komen voor de Pluim 2019. Zwollenaren en leden konden via de website van de Vrienden hun stem uitbrengen op een van de projecten. De herontwikkeling van de voormalige watersportzaak en zeilmakerij aan de Buitenkant, de zogenaamde Schuttevaerpanden was de favouriet.

“Mooi om te zien hoe de transformatie van de Schuttevaerpanden, een Rijksmonument aan de Buitenkant in Zwolle, is verkozen tot winnaar van de Pluimverkiezing 2020. De restauratie en herinrichting van het exterieur is zo goed geslaagd dat je twee keer moet kijken om de veranderingen te zien. Van binnen is het interieur totaal veranderd, met behoud van historische elementen. Nu is het complex weer geschikt voor wonen en werken. Het hergebruik voegt weer meer levendigheid toe aan de stadskern. De pluim is dan ook meer dan verdiend": aldus Raymond Salet, voorzitter van de Vrienden van de Stadskern.

pluim2020

 

In november 2019 nomineerde het bestuur van de Vrienden van de stadskern Zwolle zes projecten die in aanmerking komen voor de Pluim 2019. Zwollenaren en leden konden via de website van de Vrienden hun stem uitbrengen op een van de projecten.
De verbouwing van de watertoren aan de Turfmarkt tot woongebouw was de favoriet.

De toren stamt uit 1892, is ruim een halve eeuw geleden ingepakt in een bakstenenmantel, waardoor het eigenlijk een vormloos ding werd aan de rand van de Turfmarkt. Na de verbouwing door Nijhuis Bouw B.V. op basis van een ontwerp door architectenbureau 19 het Atelier is er een fraaie woontoren met 21 appartementen van gemaakt. Echt een “landmark”. Niet raar dat er veel stemmen naar dit project zijn gegaan. De watertoren is dan ook een terechte winnaar van de Pluim 2019 en een verrijking voor de stad. De toren won eerder ook al de erfgoedprijs 2019 Zwolle-Kampen.

 Pluim 2019 Broekhuijsen en Moritz klein

Het bestuur van de Vrienden van de Stadskern Zwolle heeft op de Algemene Ledenvergadering van 15 april 2014 de Pluim 2013 uitgereikt aan Wim Waanders, 'voor het voorbeeldige hergebruik van de Broerenkerk.'

Nederland staat vol monumenten. Vele daarvan hebben vaak al jaren geleden hun oorspronkelijke functie verloren. De kleinere monumenten vinden als regel een tweede of derde leven als woning. Voor grote monumenten als kerken en fabriekscomplexen is het combineren van behoud (en restauratie) en het vinden van een nieuwe functie veel gecompliceerder. Zonder nieuwe functie heeft het behoud geen duurzaam perspectief.

'Waanders in de Broeren' is een schitterend voorbeeld hoe een monumentaal gebouw in oude luister kan worden hersteld met daarin een geheel nieuwe functie. Zwolle kan en mag er trots op zijn.

pluim 2013 Waanders

Pluim 2011 en Pluim 2012

In beide jaren is geen Pluim uitgereikt wegens het ontbreken van daarvoor in aanmerking komende projecten.

De Pluim 2010 is toegekend aan Woningstichting SWZ voor de verbouw en restauratie van het pand dat in Zwolle bekend is als de Oude Ambachtschool.

SWZ heeft kans gezien om dit monumentale gebouw in oude luister te herstellen én het passende nieuwe functies te geven: starterswoningen en atelierruimten.

Het in de stijl van het Nieuwe Bouwen ontworpen schoolgebouw uit 1934 van de architecten A. Baart en L. Krook heeft de status van Rijksmonument. Ook cultuurhistorisch is het gebouw een monument voor Zwolle en regio. Generaties metaalbewerkers, timmerlieden en metselaars zijn er opgeleid. Jarenlang markeerde het imposante gebouw de grens van de gemeente: aan de overzijde van het spoor begon de voormalige gemeente Zwollerkerspel.

Uitgereikt aan Arie van Vliet en Annette van Vliet-Van Zanten, opdrachtgevers voor de restauratie van de twee historische panden aan de Vispoortenplas 1 - 3. De opdrachtgevers zijn eigenaar en exploitanten van de in de panden gevestigde brillenwinkel. De restauratie is uitgevoerd naar een plan van het Bureau voor Bouwkunde, Presentaties & Advies uit Zwolle.

Uitgereikt aan het bestuur van de Provincie Overijssel, opdrachtgever van de renovatie van het Provinciehuis aan de Luttenbergstraat (ontwerp van architect M.F. Duintjer). Het Provinciehuis werd in 1972 in gebruik genomen.

De renovatie is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van architect Dirk Jan Postel, verbonden aan het Bureau Kraaijvanger-Urbis uit Rotterdam.

Uitgereikt aan het gemeentebestuur van Zwolle, als opdrachtgever van de renovatie en uitbreiding van het voormalige Sophia ziekenhuis aan de Rhijnvis Feithlaan. Aan wethouder, drs. H.C. Witbraad, is de bijbehorende oorkonde uitgereikt.Er is op een voortreffelijke wijze samengewerkt tussen de gemeente, de directie van de Christelijke Academie voor Beeldende Kunst om niet alleen het beeldbepalende voormalige ziekenhuis voor verval en uiteindelijke sloop te behoeden, maar er ook een eigentijdse vleugel bij aan te sluiten, die niet alleen bij het gebouw past, maar zich ook goed in de negentiende eeuwse omgeving voegt. Eén van Nederlands meest toonaangevende architecten heeft het ontwerp geleverd, Henket en Partners uit Vught, met als uitvoerende architect, Hanneke Bierman.

Uitgereikt aan het gemeentebestuur van Zwolle voor de restauratie en het opnieuw aanbrengen van replica’s van de oorspronkelijke vier gietijzeren bruglantaarns op de Schoenkuipenbrug, destijds een product van de Zwolse firma Wispelweij.

pluim 2009 certificaat