VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE

Tijdens de jaarvergadering van 17 mei 2022 zijn twee aspirant-bestuursleden tot het bestuur toegetreden; daarnaast is er een nieuw aspirant-bestuurslid. Het bestuur van de vereninging bestaat nu uit:

Raymond Salet (voorzitter)
Hans de Vries (secretaris)
Peter Bloembergen (penningmeester)
Peter Goudswaard (lid)
Patrick Rijke (lid)
Vanessa Knaapen (aspirant-lid)

Frank Witbraad blijft adviseur van het bestuur.

Erfgoedplatform Zwolle

Erfgoedplatform Zwolle is de overlegtafel waarin een aantal organisaties informatie uitwisselt en gezamenlijke activiteiten ontwikkelt.