VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE
Even voorstellen... Peter Kamphuis

Peter Kamphuis is sinds een jaar actief in het bestuur van de Vrienden. Hij stelt zich aan u voor.

"Ik ben nu vier jaar lid van de vereniging en heb eigenlijk nooit goed beseft wat er allemaal 'achter de schermen' gebeurde. Regelmatig wordt door de gemeente onze visie gevraagd over zaken die binnen de stad spelen. Denk aan het plaatsen van zonnepanelen in de binnenstad, het terrassenbeleid of de herinrichting van het Grote Kerkplein. In korte tijd heb ik mogen kennismaken met bestuurders van onze gemeente, met een aantal projectleiders die zich bezig houden met de nieuwe ontwikkelingen in de stad.

Daarnaast ben ik betrokken bij andere gremia die betekenisvol zijn voor de stad, zoals het Oversticht, het Historisch Centrum Overijssel, de Bewoners Binnenstad Zwolle en het Erfgoedplatform. Ik merk dat wij als Vrienden serieus worden genomen en dat onze mening wordt gehoord en op prijs wordt gesteld. Dat maakt het leuk en interessant om bestuurswerk te verrichten.

Binnen het Bestuur is volop de ruimte om met nieuwe ideeën en initiatieven te komen. Zo hebben we in gezamenlijkheid een aantal stappen gezet om de leden meer bij de vereniging te betrekken. Dat heeft tot een aantal leuke resultaten geleid, zoals:

  • het voorstel om oud-leden te vereren met een straatnaam
  • de Pluimwandeling
  • de opzet van een wandeling voor nieuwe Zwollenaren
  • het initiatief tot het eens per kwartaal organiseren van een 'Stamtafel Stadskern' waar we de laatste ontwikkelingen in de stad met onze leden willen bespreken.

Mijn belangstelling voor de kwaliteit van de bebouwde omgeving is in het verleden gevormd door mijn vakkenpakket van mijn studie sociologie in Amsterdam: planologie en sociologie van het Bouwen en Wonen. Tijdens en na mijn werkzame leven als organisatieadviseur heb ik talloze cursussen gevolgd op het gebied van architectuur. Komend uit een familie met architecten en een vader die een groothandel in bouwmaterialen bestierde, is mijn interesse in alles wat met bouw te maken heeft, niet vreemd. Ik voel mij bij de Vrienden dan ook zeer op mijn plaats."

VVSZ nieuwsbrief

Erfgoedplatform Zwolle

Erfgoedplatform Zwolle is de overlegtafel waarin een aantal organisaties informatie uitwisselt en gezamenlijke activiteiten ontwikkelt.