VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE

Op 8 januari jongstleden is ons erelid Martin Weijkamp overleden. Martin heeft zich meer dan drie decennia als bestuurslid belangeloos ingezet voor de Vrienden van de Stadskern Zwolle. Hij was een Zwollenaar in hart en nieren en was dan ook zeer begaan met het wel en wee van de stad.

Martin WeijkampVoor zijn tomeloze inzet voor het behoud van het historische karakter van de stadskern is hij indertijd beloond met het erelidmaatschap van onze vereniging. We zullen hem gedenken als een markante persoonlijkheid, een doorzetter.
Zonder zijn inzet zou Zwolle er vandaag de dag anders hebben uitgezien.

Erfgoedplatform Zwolle

Erfgoedplatform Zwolle is de overlegtafel waarin een aantal organisaties informatie uitwisselt en gezamenlijke activiteiten ontwikkelt.