VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE
Jaarvergadering 2024: verslag en voornemens

Op dinsdag 23 april is tijdens de algemene ledenvergadering teruggekeken op een rijk verenigingsjaar en zijn de plannen van het bestuur ontvouwd voor 2024. Ook is een In Memoriam uitgesproken voor oud-bestuurslid en adviseur Frank Witbraad die ons nog maar kort geleden is ontvallen.

Verslag

In de presentatie die ter ondersteuning van de jaarvergadering is gebruikt: ALV 23-04-2024 (pdf), vindt u een en ander op een rij. U kunt hier ook het uitgeschreven verslag van de vergadering vinden: 20240423 Notulen jaarvergadering VvdSK (pdf).

Bestuur

Daarin leest u onder andere ook over de toetreding tot het bestuur van Jeroen Thon en Johan Vlaskamp als secretarissen en het terugtreden uit het bestuur van Raymond Salet, die als adviseur aan het bestuur verbonden blijft. In dit document stellen alle bestuursleden zich beknopt voor.

Presentatie Zwolle en het Water
Stedenbouwkundige Herman Reezigt gaf een presentatie over water in Zwolle aan Vrienden en leden van Zwolse Historische Vereniging (zie foto's).

Herman Reezigt

Erfgoedplatform Zwolle

Erfgoedplatform Zwolle is de overlegtafel waarin een aantal organisaties informatie uitwisselt en gezamenlijke activiteiten ontwikkelt.