VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE
Verslag jaarvergadering 2023

Dinsdag 25 april jl. hield onze vereniging zijn jaarvergadering. De algemene ledenvergadering in de Groote Sociëteit werd gevolgd door een presentatie van architect Tim Versteegh over de plannen en ontwikkelingen in de omgeving van de Broeren. Dit onderdeel was zowel voor Vrienden als voor leden van de Zwolse Historische Vereniging. Voor beider ledenvergaderingen moesten extra stoelen worden aangesleept.

Hieronder staat het concept verslag van de jaarvergadering, dat tijdens de volgende ledenvergadering dient te worden vastgesteld:
Verslag jaarvergadering 25 april 2023 Vrienden van de Stadskern Zwolle

Erfgoedplatform Zwolle

Erfgoedplatform Zwolle is de overlegtafel waarin een aantal organisaties informatie uitwisselt en gezamenlijke activiteiten ontwikkelt.