VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE

Op dinsdag 25 april 2023 wordt de algemene ledenvergadering van de Vrienden van Stadskern Zwolle gehouden in de Grootte Societeit aan de Koestraat 8 in Zwolle.

Inloop vanaf 19.00 uur.

Aanvang vergadering om 19.30 uur.

Agenda:

  1. Opening door de voorzitter
  2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 17 mei 2022
  3. Jaarverslag 2022 door de secretaris
  4. Jaarrekening 2022 en begroting 2023 met toelichting door de penningmeester*
  5. Verslag kascommissie
  6. Samenstelling kascommissie
  7. Samenstelling bestuur
  8. Mededelingen van het bestuur
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

*Bij deze agendapunten zijn de volgende stukken beschikbaar:

Ter vergadering zullen prints beschikbaar zijn voor de aanwezigen.

Presentatie
door Tim Versteegh om circa 20.30 uur

Aansluitend aan de vergadering zal door architect Tim Versteegh een presentatie worden gehouden over de plannen en ontwikkelingen in de stad, in het bijzonder in de omgeving van de Broeren.
Dit onderdeel organiseren we samen met de Zwolse Historische Vereniging. Introducees zijn van harte welkom om na afloop van de vergadering deze presentatie bij te wonen.

Afsluiting en borrel om circa 21.30uur.

Broeren lezing Tim Versteegh 2