VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE
Afgerond | 18 maart 2022
Aandachtspunten voor de nieuwgekozen gemeenteraad

Het bestuur van de Vrienden heeft de nieuwe raadsleden die 30 maart worden geïnstalleerd, een aantal aandachtspunten voor de nieuwe bestuursperiode 2022-2026 gestuurd. Wij dringen er wederom op aan een stadsbouwmeester aan te stellen. Juist nu het wenkend toekomstperspectief Ons Stadshart van morgen is verschenen heeft Zwolle zo’n gezagvolle, stimulerende en inspirerende functionaris hard nodig.

De stadsbouwmeester zou in onze ogen ook eens kritisch naar het gebruik van de openbare ruimte in de binnenstad kunnen kijken. De laatste jaren wordt het zicht en de loop van de toerist, de bewonderaar van architectonisch schoon en de trotse inwoner van onze stad meer en meer belemmerd door steeds forsere terrassen met bijbehorende overkappingen.

Speciale aandacht vragen wij voor het revitaliseren van de Ossenmarkt. Deze iconische plek in de stad, die op dit moment een armoedig stadsbeeld biedt, moet op kortere termijn worden aangepakt.

Stadsbouwmeester

Op dit moment speelt er op planologisch gebied, stedelijke ontwikkeling en woningbouw historisch veel in Zwolle. Zo wordt op dit moment gelijktijdig gewerkt aan een stedelijke ontwikkelingsvisie 2030, zijn er allerlei ontwikkelingen in de Kamperpoort, Schuttevaerkade, Spoorzone, Weezenlanden-Noord, Zwartewater Allee en Zwartewaterzone (buitendijks bouwen in Holtenbroek), de nieuwe evenementenhal, het Broerenkwartier en bijvoorbeeld ook het toekomstige karakter van de A28. Bij de gemeenteraad 2018-2022 hebben wij erop aangedrongen een stadsbouwmeester aan te stellen. Juist nu het wenkend toekomstperspectief Ons Stadshart van morgen is verschenen heeft Zwolle zo’n gezagvolle, stimulerende en inspirerende functionaris hard nodig. Wij vragen de nieuwe raad om na het voorbereidende werk van de kwartiermaker nu zo spoedig mogelijk de werving van een stadsbouwmeester in gang te zetten en daar ook voldoende budget voor vrij te maken over een reeks van jaren zodat de stadsbouwmeester m/v ook echt iets kan betekenen voor de stad.

Aantrekkelijk woon-, winkel- en verblijfsklimaat in de binnenstad

We maken ons zorgen over het gebruik van de openbare ruimte in de historische binnenstad. Dat heeft onder meer te maken met een vrij zicht op de vele fraaie gevels en de beleving van pleinen en straten in de binnenstad. De laatste jaren wordt het zicht en de loop van de toerist, de bewonderaar van architectonisch schoon en de trotse inwoner van onze stad meer en meer belemmerd door steeds forsere terrassen met bijbehorende overkappingen. De terrassen overwoekeren de straten en de pleinen zodanig dat er zelfs op sommige plaatsen een permanent fietsverbod is ingesteld.
Daarnaast is het zaak bij verbouwingen van winkelpuien te zorgen voor meer samenhang tussen plint (winkelpui) en oorspronkelijke gevel. Mogelijk is het instrument van het gevelfonds, dat Zwolle voornemens is in te stellen - en wij ondersteunen dat voornemen van harte -, hier behulpzaam. Het Oversticht kan daarover adviseren. Maar ook een stadsbouwmeester zou eens kritisch naar het gebruik van de openbare ruimte in de binnenstad kunnen kijken.
Het minste wat de raad kan doen is het handhaven van de gemeentelijke regels voor gevelversieringen. Daar wordt nog weleens een oogje toegeknepen, wat niet bevorderlijk is voor het historische gevelbeeld.
Een aandachtspunt is ook om 's avonds eveneens een aantrekkelijke stadskern te zijn. In dat kader zijn wij voorstander van het stimuleren van wonen boven winkels. De plannen voor het Broerenkwartier voorzien daar voorbeeldig in en dagen eigenaren en ontwikkelaars hopelijk uit tot meer van zulke innovatieve oplossingen.

Ossenmarkt

Speciale aandacht vragen wij voor het revitaliseren van de Ossenmarkt. De Ossenmarkt komt ook prominent voor in de toekomstvisie Ons stadshart van morgen maar daar wordt aangegeven dat dat op de middellange termijn moet worden aangepakt. Wij vinden dat dit op de korte termijn moet gebeuren. De Osssenmarkt is een iconische plek in de stad, die op dit moment een armoedig stadsbeeld biedt. Pluspunt is dat er meer woningen en dus bewoners komen. Voor nog meer levendigheid en om de Ossenmarkt echt bij de binnenstad te betrekken is een goede analyse nodig van het omringende stadsweefsel met de aan- en afvoerstraten en -stegen. Wij voorzien dat om de loop erin te krijgen verschillende ingrepen noodzakelijk zullen zijn, zoals een optische verbetering van de donkere Ossenmarktsteeg van en naar de Luttekestraat en een facelift voor de Van Hattumstraat, Muntsteeg, Halvemaansteeg en de Drostenstraat. Alleen als onderdeel van een samenhangende aanpak kun je slagen, net als dat voor het Noordereiland geldt. Ook dit vraagt om een sturende hand van een stadsbouwmeester.

Lees de brief met bijlage: pdfVrienden_vd_Stadskern_Zwolle_aan_de_nieuwe_gemeenteraad_2022.pdf

VVSZ nieuwsbrief

Erfgoedplatform Zwolle

Erfgoedplatform Zwolle is de overlegtafel waarin een aantal organisaties informatie uitwisselt en gezamenlijke activiteiten ontwikkelt.