VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE
Afgerond | 17 februari 2022

Naar aanleiding van een recente bespreking tussen Junco en de vereniging Vrienden van de Stadskern Zwolle over Het Handelshuys, hebben wij de onderstaande reactie gegeven op de doorontwikkelde plannen. De Vrienden gaan er daarbij van uit dat er op (detail)onderdelen nog ruimte is voor verbetering. De huidige plannen komen aardig overeen met de suggesties die wij in eerder overleg met Junco hebben gedaan. De Vrienden zijn ervan overtuigd dat er uiteindelijk een kwalitatief hoogwaardig complex zal verrijzen dat een verrijking zal zijn voor de Zwolse binnenstad.

Onze bevindingen tot nu toe:

  • De skyline van het plan is door de gewijzigde profilering van het hoogste bouwdeel sterk verbeterd. Naar alle zijden is nu een markant beeld ontstaan. Vanaf de belangrijkste zichtlijn (vanuit het noorden) manifesteert het gebouw zich op afstand als een torenachtig element.
  • De gevels aan het Meerminneplein zijn door het opknippen van de bouwmassa in twee delen met een straatje er tussen nu minder massaal en dat past beter bij de schaal van de binnenstad.
  • De topgevel, zichtbaar vanaf het “Vliegerhuisplein”, is door het inbrengen van een opvallende bakstenen gevelplastiek met overhellende driehoeken minder een zwevende muur geworden. Door het baksteenreliëf wordt meer levendigheid gecreëerd.
  • Wat de overige gevels betreft: door de per bouwdeel wisselende vensterpatronen en metselwerk detailleringen zal het totaalbeeld zich harmonieus voegen bij de nieuwbouwontwikkelingen die nu al plaatsvinden in het Broerenkwartier. Op die manier krijgt de historische binnenstad een kwalitatief goede 21ste-eeuwse impuls, hetgeen het totale Zwolse stadsbeeld ten goede komt. Om het gewenste bruisende stadsbeeld inhoud te geven is de vereniging van mening dat gekozen zou moeten worden voor het opnemen van het Fraterhuis in de plannen. Deze variant biedt aan de zijde van het Vliegerplein een zeer aantrekkelijke levendigheid en stedelijkheid met een prachtige ingangspartij. De woningen die gemist worden in deze variant onaantrekkelijk vanwege de te grote inkijk over en weer naar de overzijde van de steeg.
  • De Vrienden adviseren de nieuwe gemeenteraad het voorstel om het Papenstraattheater als Fraterhuis op te nemen in het Handelshuys over te nemen. Het zal de levendigheid van de stad op die plek vergroten en de kwaliteit van de façade aan het Vliegerplein verbeteren.
  • Er zijn ook nog punten die aandacht en verdere doorontwikkeling vergen. Op onderdelen zal het plan zich nog meer moeten verbinden met de historische plek waar de Michielskerk gestaan heeft. Op de hoek Roggestraat-Nieuwstraat zou ruimte moeten worden geschapen om iets te creëren dat herinnert aan de kerk die daar ooit gestaan heeft. Wellicht zijn er nog ergens bouwelementen van de kerk bewaard gebleven. Misschien kunnen die met een illustratief uitlegbord dat iets verteld over de plek daar terugkomen in het moderne gebouw. Ook fijn voor stadsgidsen.

De Vrienden van de Stadskern Zwolle kijken uit naar het vervolg.

VVSZ nieuwsbrief

Leden ontvangen enkele keren per jaar een nieuwsbrief in de brievenbus. Onze nieuwsbrieven zijn ook online in te zien:

Alle nieuwsbrieven

Erfgoedplatform Zwolle

Erfgoedplatform Zwolle is de overlegtafel waarin een aantal organisaties informatie uitwisselt en gezamenlijke activiteiten ontwikkelt.