VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE
Afgerond | 26 augustus 2020
Structuurvisie 2030

Op 26 augustus hebben de Vrienden een zienswijze ingediend inzake Mijn Zwolle van morgen 2030, een structuurvisie. Als u de onderstaande link opent dan kunt u kennis nemen van de zienswijze.

structuurvisie.pdf