VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE
Afgerond | 08 februari 2022

Tijdens de raadsvergadering van 7 februari 2022 heeft de gemeenteraad via een unaniem gesteund amendement besloten tot een flinke aanscherping van de criteria voor verplichte participatie bij bouwprojecten die afwijken van het omgevingsplan van de gemeente. De Vrienden hadden daar in januari bij de raad op aangedrongen, net als overigens het Platform Zwolse wijken en het Natuurplatform. Wij zijn dan ook blij dat in de toekomst beter en makkelijker, zonder veel procedureel gedoe, voorkomen kan worden dat er architectonische of stedebouwkundige ongelukken in de stad(skern) gebeuren.

De raad heeft vastgelegd dat "als 5 woningen of meer in één project zijn betrokken in het stedelijk gebied" en dat project afwijkt van het door de volksvertegenwoordiging vastgestelde omgevingsplan, de initiatiefnemer verplicht is tot 'vroegtijdige participatie', zodat de Vrienden en andere belanghebbenden hun licht kunnen laten schijnen over het plan. Ook krijgt de gemeenteraad zelf in zulke gevallen het recht een bindend advies aan het college van B&W uit te brengen.

Deze norm gaat zelfs wat verder dan het advies dat de Vrienden hadden uitgebracht in de aanloop naar het debat op 24 januari over de hoofdlijnen van de inrichting van het omgevingsplan.
Wij pleitten om een scherpere norm voor de binnenstad en het singelgebied vast te stellen voor afwijkingen van het omgevingsplan waarbij 10 woningen of meer in één project zijn betrokken en voor het als beschermd stadsgezicht aangewezen gedeelte zelfs nieuwe bebouwing met een oppervlakte groter dan 250 m2. 

Meer weten? Zie

VVSZ nieuwsbrief

Leden ontvangen enkele keren per jaar een nieuwsbrief in de brievenbus. Onze nieuwsbrieven zijn ook online in te zien:

Alle nieuwsbrieven

Erfgoedplatform Zwolle

Erfgoedplatform Zwolle is de overlegtafel waarin een aantal organisaties informatie uitwisselt en gezamenlijke activiteiten ontwikkelt.