VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE
Nieuwe voorzitter: Peter Kamphuis

De Vrienden hebben een nieuwe voorzitter: Peter Kamphuis. Tijdens een bestuursmiddag op 24 november heeft Raymond Salet de voorzittershamer aan Peter overgedragen. Raymond blijft tot de jaarvergadering op 23 april 2024 in het bestuur de functie van vicevoorzitter vervullen en zal daarna het bestuur als adviseur terzijde staan.
Elders op onze site staat een kort portret van Peter Kamphuis.

Verdere taakverdeling

Naast Peter Bloembergen als penningmeester heeft het bestuur nu een vicepenningmeester in de persoon van Vanessa Knaapen-Cuijpers.
De aspirant-bestuursleden Jeroen Thon en Johan Vlaskamp verrichten de secretariële werkzaamheden.
Peter Goudswaard neemt de redactionele taken voor de Nieuwsbrief over van Raymond Salet. Hij vormt samen met Patrick Rijke de redactie van de Nieuwsbrief.
Patrick Rijke en Johan Vlaskamp verzorgen de communicatie via de website en e-mailings.

Erfgoedplatform Zwolle

Erfgoedplatform Zwolle is de overlegtafel waarin een aantal organisaties informatie uitwisselt en gezamenlijke activiteiten ontwikkelt.