VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE
Actueel | 16 juli 2023
Gebiedsvisie Noorderkwartier

Op 4 juli was er een inloopbijeenkomst over de gebiedsvisie van het Noorderkwartier. Dat is het gebied van de parkeergarage Noordereiland en de strook aan de overkant van de gracht, van Hedon tot en met het winkelcentrum Diezerpoort. Het wordt een nieuwe wijk met 700 woningen en voorzieningen voor onderwijs, cultuur en horeca. Het Noorderkwartier wordt gezien als een uitbreiding van het stadscentrum.

20230704 impressie singelpark richting het oosten

In het hart van de wijk komt het nieuwe Singelpark. Een deel van de bestaande gebouwen blijft staan, maar er komt ook veel nieuwbouw. Met de Spiegel en (te verplaatsen) Hedon ontstaat een cultuurhart voor podiumkunsten. Na de politieke besluiten over de gebiedsvisie volgt na de zomervakantie de uitwerking en komt er meer zicht op hoe het er uit komt te zien.

20230704 impressie van het stadspodium

Zie Noorderkwartier.zwolle.nl voor meer informatie over dit project.

Erfgoedplatform Zwolle

Erfgoedplatform Zwolle is de overlegtafel waarin een aantal organisaties informatie uitwisselt en gezamenlijke activiteiten ontwikkelt.