VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE
Actueel | 22 maart 2024

Na twee gesprekken over het te vernieuwen plein lijkt er zicht op de definitieve keuze. Voorzitter Peter Kamphuis en Peter Goudswaard werden voorafgaand aan de openbare presentatie ontvangen op het stadhuis. Dit waren onze bevindingen.

Plan

De ontwerpers gaan uit van een groen plein met open ruimte voor markt, carnaval en festivals. Als attractie lijkt de keuze te zijn gemaakt voor een waterkunstwerk dat vlak in de bestrating ligt.
De ruimtewerking van het vernieuwde plein richt zich op een eenheid met de Grote Markt en de Luttekestraat, alsmede op een opwaardering van de doorgang onder het stadhuis naar de Goudsteeg en Bethlehemkerkplein. Hier komt een centrale fietsenstalling tezamen met een bescheiden rij huizen langs de Goudsteeg.
Het bordes voor het stadhuis blijft leeg en zal door het weghalen van de platanen langs de Praubstraat meer geïntegreerd worden met het hoofdplein.
De terrassen aan de noordkant zullen onderbroken worden door een looproute en deels opschuiven rondom de platanen, meer naar het midden van het plein. Fietsen stallen op het plein is er niet meer bij in het plan, ook in de hoek tegen het stadhuis niet.

Grote Kerkplein

Onze ideeën

Het uitgangspunt van de Vrienden van de Stadskern voor een leeg en groen plein wordt in redelijke mate wel aangehouden. Het opschuiven van de terrassen lijkt ons minder geslaagd, maar er ontstaat nu wel een geïntegreerde route tussen de terrassen naar de onderdoorgang onder het stadhuis.
Of de centrale fietsenstalling voorkomt dat er fietsen staan op het plein is de vraag, omdat de afstand naar de Goudsteeg behoorlijk is. Een deel is waarschijnlijk wel weg te vangen met deze voorziening, waar tevens toezicht geboden kan worden. De onderdoorgang is voorals¬nog een tochtgat, dat goed schoongehouden moet worden. Een cruciaal onderdeel in de route naar de fietsenstalling zal de oude Weem zijn, de voormalige pastorie van de Grote Kerk, die nu leeg staat. De gemeente gaat hiervoor een prijsvraag uitschrijven voor een gegadigde die met een financieel onderbouwd plan komt.
Een verdere opwaardering van de route en de onderdoorgang kan worden gerealiseerd als het pleintje tussen de Weem en het stadhuis met minimaal een boom wordt beplant en als aan de Goudsteeg naast de fietsenstalling enkele huizen kunnen worden toegevoegd, het gat opvullend in de rooilijn.
Het opschuiven van de terrassen naar het centrale deel van het plein lijkt het minst aantrekkelijke onderdeel te zijn van het plan, omdat de huidige terrasstrook goed functioneert en de terrassen zijn gefixeerd door de bestaande bomenrij.

VVSZ nieuwsbrief

Leden ontvangen enkele keren per jaar een nieuwsbrief in de brievenbus. Onze nieuwsbrieven zijn ook online in te zien:

Alle nieuwsbrieven

Erfgoedplatform Zwolle

Erfgoedplatform Zwolle is de overlegtafel waarin een aantal organisaties informatie uitwisselt en gezamenlijke activiteiten ontwikkelt.