VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE
Actueel | 01 april 2024

Enkele bestuursleden zijn met stadsbouwmeester Sjoerd Feenstra door de stad gefietst, vanuit de Spoorzone via de Veerallee en Nieuwe Veemarkt, Kamperpoort en Katwolderplein naar het Roelenkwartier.

Koggepark

Het nieuw in te richten Koggepark met groene oevers naar de vijver krijgt al enige vorm.
Feenstra: Dit is echt onvoldoende om voor de hele woonwijk en Spoorzone een groene ‘uitstraling’ te krijgen. Er zal veel meer groen moeten worden toegevoegd om buiten-recreatie te verzekeren.
De verbinding tussen het stadscentrum, station en Windesheim, Engelse werk via een kleine ondertunneling van de IJsselallee is ronduit slecht.
De stadsbouwmeester ziet de IJsselallee echt als een obstakel om een goede verbinding te krijgen tussen wonen ter plekke en het groen van het Engelse werk en IJssel. Recente plannen betreffen ca. 500 huizen bij Wärtsilä en hoe pas je dat goed in met groen en blauw? Vooralsnog bestaat de buurt uit veel steen en asfalt voor het parkeren van auto’s.

Willemskwartier

Bij de ‘Willemsknoop’, op de plek van het benzinestation en de kringloopwinkel aan de Veerallee, zijn plannen voor woningbouw. Ruimtelijk ligt hier een opgave om aan de sluiten bij de fraaie Jugendstil-villa’s en de kale flat aan de overzijde.
Feenstra: Bij deze flat ging mis wat zo vaak fout gaat bij hoogbouw. Het ontbreekt aan een inpassing in de omgeving en aan een goede plint en ‘gezicht’ naar de buurt.
De Vrienden vinden dat hier weer het water van de gedempte Willemsvaart teruggebracht zou moeten worden, om de uitdijende stad een verbindende structuur van de IJssel naar het centrum terug te geven. Dit was vroeger de route voor Zwollenaren aan de wandel naar de natuur op vrije dagen.

Nieuwe Veemarkt

De nieuwbouwwijk ‘Nieuwe Veemarkt’ vinden we een waardevolle ontwikkeling. Een door een presentatie aan het publiek uitge¬zochte architect werkt aan de eerste blokken. Wat ontbreekt in de wijk is een passende opening naar de binnenstad. Feenstra: De bestaande supermarkt blokkeert hier de doorgang. Deze zou verplaatst moeten worden naar de (mobiliteits)hub.

Aangekomen in het Roelenkwartier wacht een warm kantoor met koffie en kan vanaf de bovenste etage van het gebouw de omgeving worden bestudeerd. De ontwikkelaar van Volker Stevin bevestigt de moeilijke markt voor appartementen. De ombouw van bestaande kantoren naar woningen zal minder snel verlopen. De bedoeling is wel dat er naast kantoren meer woningen komen alsmede een parkeerhub naast de Mayor. Vanuit de hub zal er een looproute langs het Zwartewater naar de binnenstad komen.

Roelenkwartier

Feenstra: We moeten oppassen dat in Roelenkwartier en Spoorzone niet overal dezelfde formule voor woningbouw wordt gekozen van goedkoop, middensegment en dure koop met standaard 30-40-30% met bijpassend uniform beeld. Uitgangspunt zou moeten zijn dat de menselijke Zwolse maat het leidende motief wordt.
De Vrienden bepleiten een verbinding van het Roelenkwartier met de Zwartewaterzone als recreatieve looproute naar de havens en groenzones voor de wijk Holtenbroek.

VVSZ nieuwsbrief

Leden ontvangen enkele keren per jaar een nieuwsbrief in de brievenbus. Onze nieuwsbrieven zijn ook online in te zien:

Alle nieuwsbrieven

Erfgoedplatform Zwolle

Erfgoedplatform Zwolle is de overlegtafel waarin een aantal organisaties informatie uitwisselt en gezamenlijke activiteiten ontwikkelt.