VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE
Actueel | 01 mei 2024

Er zijn plannen voor een hotel in een kantoor aan de Bloemendalstraat in combinatie met nieuwbouw van appartementen in het Krommejak. De Vrienden zijn alvast wezen kijken.

Derk van Dijk en Paul Bredewoud van het bedrijf Resido ontwikkelden de afgelopen jaren een bouwplan voor het voormalige kantoorgebouw van de Sociale dienst, waar vervolgens geestelijke gezondheidszorg was gevestigd. Dat voor die tijd moderne kantoorgebouw werd in de jaren ’50 gebouwd op de plek waar ooit voorname huizen van notabelen stonden. Mede vanwege de toen verwachte toename van het autoverkeer werd het pand anderhalve meter naar achteren uit de rooilijn geplaatst. Het dak op het tweelagen hoge pand werd plat afgedekt met een geprofileerde dakrand. Later is aan de achterzijde een uitbreiding gerealiseerd met dezelfde hoogte, eveneens plat.

Preview

Het nieuwe plan, dat we als preview mochten zien, voorziet in een hotelfunctie aan de straatzijde. Het pand wordt opgehoogd met een dubbele steile kap.
Aan de zijde van de Krommejak is een nieuwbouw gepland met appartementen die aan de straat in het traditionele model van twee panden in twee lagen met kap zijn geconcipieerd. Tussen beide elementen is de bestaande aanbouw omgebouwd tot eveneens appartementen, iets lager dan het hotel en de nieuwbouw pandjes.
De plannen zijn in de buurt grotendeels goed geland en de vergunning is verleend. De verwachting is dat de bouw deze zomer start.

Waardering

De Vrienden van de Stadskern zijn tevreden met de ontwikkelingen omdat er weer een passende (traditionele) vormgeving en functionaliteit tot stand komt. De wat merkwaardige terugrooiing wordt opgevuld met geveltuintjes, wat de straat ten goede komt. Hopelijk verdwijnen ook de auto’s op termijn uit beeld. De hotelfunctie voegt een nieuwe activiteit toe aan de straat, terwijl het wonen met betaalbare huurwoningen in de Krommejak de bestaande woonfunctie versterkt. Hopelijk lukt het Resido het project nu in deze wat moeilijke conjunctuur toch van de grond te krijgen, dat verdient waardering.

Peter op dak Bloemendalstraat

VVSZ nieuwsbrief

Leden ontvangen enkele keren per jaar een nieuwsbrief in de brievenbus. Onze nieuwsbrieven zijn ook online in te zien:

Alle nieuwsbrieven

Erfgoedplatform Zwolle

Erfgoedplatform Zwolle is de overlegtafel waarin een aantal organisaties informatie uitwisselt en gezamenlijke activiteiten ontwikkelt.