VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE
Actueel | 25 november 2023
Ontwikkeling Roelenkwartier

Op 16 november jl. werd de aftrap gegeven voor de ontwikkeling van het Roelenkwartier. Dat betreft het gebied begrensd door Zwartewater, A28 en de woonwijk Dieze-west. De buurt kon via mondelinge introducties van de gemeente en stedenbouwkundige Urban Innovator kennis nemen van de bedoelingen die men met dit gebied heeft. Er is nog geen plan, maar er kan na groen licht van de gemeenteraad gewerkt worden aan een ruimtelijk en economisch model voor het gebied.

Verkeer

Het gebied is en blijft de entree vanaf de snelweg naar het noordoostelijk deel van de binnenstad en krijgt de functie het autoverkeer zo veel mogelijk af te vangen in een parkeergarage met aanvullende voorzieningen (hub). Het autoverkeer dat doorgaat komt op een 30km-straat richting Schuttevaerkade. De hub is centraal in het gebied gelegen zodat, in de gedachten, lopend de binnenstad kan worden bereikt.

Mix van functies

Momenteel herbergt het gebied naast studentenhuisvesting en starterswoningen meest kantoorfuncties. Straks moet er een mix komen van wonen en werken, parkeren en recreatie. Recreatie, met name langs het Zwartewater, komt nadrukkelijk in beeld bij de stedenbouwkundige invulling. Zelfs een zwemvoorziening in het Zwartewater is verschillende keren genoemd. Die was er in het begin van de vorige eeuw ook.

De inmiddels geselecteerde ontwikkelaars krijgen de taak te onderzoeken of hergebruik van bestaande kantoorgebouwen als woongebouw haalbaar is of dat sloop en nieuwbouw van appartementen een betere optie is. Bij nieuwbouw kan aan hoogbouw worden gedacht binnen de geldende regels hiervoor. Dat kan wel een flinke verhoging van de bebouwing betekenen.

Onze ideeën

De Vrienden van de Stadskern pleiten ervoor om ook het gebied aan de andere kant van de A28 bij de plannen te betrekken. Zo kan de wandel- en fietsroute langs het Zwartewater worden doorgetrokken, waardoor het om te vormen havengebied in het bereik komt van wandelaars en fietsers vanuit het oude centrum. In het gebied tussen A28 en Zwartewaterallee zou ook heel goed de hub kunnen komen te liggen, die dan vloeiend aansluit op de afrit. De hub ligt dan weliswaar verder van de binnenstad af, maar de hub zal toch met aanvullend vervoer richting binnenstad uitgerust worden. Ook vanaf een centraal in het gebied gelegen parkeervoorziening is voor veel mensen al een hele afstand om te lopen naar het centrum.

De Vrienden zijn van mening dat de getoonde uitgangspunten voor het gebied uiteraard helemaal passen binnen de strategie om de binnenstad te vergroten, maar dat hier pijnlijk in beeld komt dat de A28 door het centrum komt te lopen. Om de geluidsbelasting van de snelweg te beperken stellen de Vrienden nogmaals voor een studie te starten naar een betere inpassing van deze drukke autoweg in het centrum van Zwolle.

Qua beeldvorming zou in deze fase naar de mening van de Vrienden aandacht gevraagd moeten worden voor het scheepvaartverleden met een scheepswerf in het gebied, dat - in een nieuwe vorm gegoten - een eigen karakter kan verlenen aan het gebied. Dit zou ten opzichte van het huidige beeld met een aantal wat cleane zakenpanden, het aanzicht van Zwolle kunnen verrijken. Ook in dit verband biedt een vergroting van het gebied langs het Zwartewater in westelijke richting naar de huidige haventerreinen verrassende mogelijkheden.

Dit project volgen?

Wie geïnteresseerd is in het project Roelenkwartier kan informatie vinden op https://jouwstukjezwolle.nl/roelenkwartier en zich daar aanmelden voor een nieuwsbrief van de gemeente.
Wie met andere Vrienden wil meedenken over de inbreng namens de vereniging, kan zich melden via een mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Erfgoedplatform Zwolle

Erfgoedplatform Zwolle is de overlegtafel waarin een aantal organisaties informatie uitwisselt en gezamenlijke activiteiten ontwikkelt.