VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE
Actueel | 27 augustus 2023
Onze ideeën voor de herinrichting van het Grote Kerkplein

De gemeente heeft de Vrienden deze zomer uitgenodigd mee te denken over de herinrichting van het Grote Kerkplein. In een bespreking met projectleider Tim van Muijden hebben we negen ideeën meegegeven.

Het plein moet voldoen aan een aantal functies die deels op gespannen voet met elkaar staan:

 • bieden van een prettige verblijfsruimte, een rustpunt in de stad
 • ruimte geven aan de horeca doorplaatsen van terrassen
 • het mogelijk maken van middelgrote activiteiten: markt, festival, carnaval
 • het parkeren van fietsen
 • het bereikbaar houden van het stadhuis (trouwerijen, defilé)
 • fietsverbinding tussen Sassenstraat en de (Korte) Luttekestraat.

De Vrienden hebben in een plezierige gedachtewisseling aandacht gevraagd voor de volgende elementen:

 1. Bewaar de ruimtelijkheid van het plein.
 2. Zorg voor vergroening (het plein was vroeger een kerkhof).
 3. Denk aan een waterpartij (bijvoorbeeld met ‘bedriegertjes’).
 4. Beperk de terrassen tot aan de rij platanen (en handhaaf daarop).
 5. Verplaats het fietsparkeren naar drie locaties: de oostzijde tegen de kerk, tegen het stadhuis waar al een stalling is en de Lombardstraat, waar nu auto's geparkeerd staan.
 6. Maak van het plein een kindvriendelijker omgeving.
 7. Breng meer rust in de bestrating van het plein.
 8. Maak door middel van een maquette de geschiedenis van het plein zichtbaar.
 9. Repareer de kapotgereden stenen platen met de herinnering aan de toren.

Erfgoedplatform Zwolle

Erfgoedplatform Zwolle is de overlegtafel waarin een aantal organisaties informatie uitwisselt en gezamenlijke activiteiten ontwikkelt.