VERENIGING VRIENDEN VAN DE STADSKERN ZWOLLE

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van de Stadskern Zwolle nodigt de leden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering die op dinsdag 17 mei 2022 zal worden gehouden in ANNO, het nieuwe museum op de Melkmarkt in het Drostehuis. Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang vergadering 19.30 uur.

Tijdens de jaarvergadering van 7 september 2021 zijn drie bestuursleden afgetreden en is een nieuw bestuurslid toegetreden. Daarnaast zijn er ook twee mensen aspirantlid van het bestuur geworden.

Het bestuur bestaat nu uit:

  • Raymond Salet (voorzitter)
  • Hans de Vries (aspirant-lid, secretaris)
  • Peter Bloembergen (penningmeester)
  • Peter Goudswaard (lid)
  • Patrick Rijke (aspirant-lid)

 Rik Stuivenberg is teruggetreden als adviseur van het bestuur. Voor hem is Frank Witbraad in de plaats gekomen. 

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van de Stadskern Zwolle heeft de leden uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering die op dinsdag 7 september 2021 zal worden gehouden.

Erfgoedplatform Zwolle

Erfgoedplatform Zwolle is de overlegtafel waarin een aantal organisaties informatie uitwisselt en gezamenlijke activiteiten ontwikkelt.